הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למתקפה" לאנגלית

attack
on the offensive
to assault
אך כעת דאגן סומא למתקפה מימין.
Yet Dagan is now blind to attack from the right.
היינו מול חופי היספניולה כשנקלענו למתקפה.
We were off the coast of Hispaniola when we came under attack.
אבל אולי מספיק מתעוררים ללכת למתקפה.
But perhaps enough are awoken to go on the offensive.
בקרוב יגיע הזמן שנצטרך לעבור למתקפה.
Soon it will be time for us to go on the offensive.
למה אתה חושב ש אני עברתי למתקפה?
Why do you think I went on the offensive?
העדרים ממשיכים לעיתים קדימה לתוך הלילה למרות הסיכון למתקפה בחסות החשיכה.
Herds sometimes push on through the night despite risk of attack, under cover of darkness.
מחסניות חדשות בנשקים, היכונו למתקפה.
Fresh mags in your weapon, prepare to attack.
אני נתונה למתקפה מצד קבוצה סוררת שמכנה עצמה האבירים האדומים.
I am under attack by a rogue group calling themselves the Red Knights.
אתה יודע משהו בקשר למתקפה הזאת על הסקטור אתמול בלילה?
Do you know anything about this attack on the sector last night?
לא ארשה למתקפה נוספת להישאר ללא מענה, טום.
I won't let another attack go unanswered, Tom.
אני לא יכול להבין מדוע הצי הרפובליקני לא יצא למתקפה נוספת.
I can not calculate why the Republic fleet has not launched another attack.
אני מתפלל שדברייך בנוגע למתקפה נוספת על אמריקה אינם נכונים.
I pray what you say about another attack on America is wrong.
אני יודע שהגזמתי, אבל אמרת שאת עולה למתקפה.
Look, I know I overreacted, but you said you were going on the offensive.
אני צריכה להתחיל לצאת למתקפה עכשיו ולתקן את זה.
I have to go on the offensive now and fix this.
זו המטרה הסבירה למתקפה הבאה שלהם.
This is the likely target of their next attack.
ידעת שהם עדיין יגיבו למתקפה שלך.
You knew that they would still be responding to your attack.
הנצים ישתמשו כישלון היונים כהזדמנות שלהם לצאת למתקפה נגד.
The hawks will use the failure of the doves as their opportunity to counterattack.
זוהי הנקודה בה הם פגיעים ביותר למתקפה.
That's the point where they're most vulnerable to attack.
אני עדיין בתהליך של גיוס ואימון טרוריסטים למתקפה.
I am still in the process of recruiting and training new terrorists for the attack.
האוסטאופורוזיס שלהן בנסיגה, והן יוצאות למתקפה.
Their osteoporosis is in remission, and they're on the attack.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 375. מדויק: 375. זמן שחלף: 240 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo