הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לנהל" לאנגלית

הצעות

תשמעי, הבחור מנסה לנהל עסק.
Listen, the guy's trying to run a business.
אתה מערער עליי אני מנסה לנהל קמפיין?
You're challenging me? I'm trying to run a campaign.
IIS Manager מאפשר לנהל את שרת יישומי האינטרנט.
The IIS Manager allows you to manage the Web Application Server.
באתר של Contribute ניתן לנהל הרשאות גישה לקבצים ולתיקיות בשרת.
In a Contribute site, you manage underlying file and folder permissions directly on the server.
כדי שנוכל לנהל חיים רגילים יחד.
So we could have a normal life with each other.
קיוויתי שנוכל לנהל שיחה קטנה לגבי ואנסה.
I was hoping you and I could have a little conversation about vanessa.
לא הגעתי לעולם הזה בשביל לנהל מסעדה.
I wasn't put on this earth to run a restaurant.
את באמת בטוחה שאת יכולה לנהל מדינה?
LILLY: Are you really sure you can run a country?
איך אפשר לנהל מתוך מרכיב זה?
How can you run out of an ingredient for it?
כדי לנהל את הגדרות חשבון Outlook שלך, הפעל את הקישורים שלהלן.
To manage your Outlook account settings, use the links below.
החברים בקבוצת תפקידי ניהול זו יכולים לנהל תכונות למניעת דואר זבל ב - Exchange ולהעניק הרשאות לשילוב מוצרי אנטי-וירוס עם Exchange.
Members of this management role group can manage Exchange anti-spam features and grant permissions for antivirus products to integrate with Exchange.
חברים בקבוצת תפקידי ניהול זו יכולים לנהל תצורות של ארגונים, שרתים ונמענים של Unified Messaging.
Members of this management role group can manage Unified Messaging organization, server, and recipient configuration.
בקטגוריה זו לא הופעלו אפשרויות שתוכל לנהל.
No options in this category have been enabled for you to manage.
בדרך זו, אנו יכולים לעזור ללקוחותינו לנצל השקעות קיימות באמצעות כלים שנועדו לנהל את החומרה של Dell.
That way, we can help our customers maximize existing investments with tools designed to manage Dell hardware.
כל רצוני היה לנהל מגזין אופנה.
All I wanted to do was run a fashion magazine.
הלוואי שיכולתי לנהל עסק מבלי שאצטרך לנהל אותו.
I wish I could run a business without having to run a business.
אנחנו קבוצת אנשים שמנסים לנהל ערב נחמד ופרטי.
We are a group of people trying to have a nice, private evening.
קיוויתי שאתה ואני יכול לנהל שיחה.
I was hoping you and I could have a conversation.
אתעלם מהטון המאיים בשאיפה שנוכל לנהל שיחה מתורבתת.
I will ignore the threatening tone in the hope that we can have a civilized conversation.
אפשר פשוט לנסות לנהל שיחה רגילה כלשהי?
Can we just, like, try to have a normal conversation of some kind?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6468. מדויק: 6468. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo