הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לנהל מעקב אחר" לאנגלית

חפש את לנהל מעקב אחר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
stake out
to monitor
keep track
אתה לא יכול לנהל מעקב אחר ביתי כי אני לא גר בשום מקום.
You can't stake out my house, because I don't live anywhere.
אתה לא יכול לנהל מעקב אחר ביתי.
You can't stake out my house, because l don't live anywhere.
שירותי ניהול מרחוק - ניטור התשתיות המרוחק של Dell מאפשר למחלקות IT לנהל מעקב אחר מערכות מרוחקות חיוניות בעת תקלות בחומרה ובתוכנה, ירידה בביצועים, תיקונים חסרים ופרצות באבטחה, ולתקן בעיות מרחוק.
Remote Management Services - Dell Remote infrastructure Monitoring allows IT departments to monitor critical remote systems for hardware and software faults, performance degradation, missing patches and security vulnerabilities, and remotely remediate problems.
הפלטפורמה מאפשרת לשותפים לנהל מעקב אחר התקנים ברשת של הלקוח ולספק ניהול של אירועים וביצועים באמצעות יותר מ -100 דוחות המיועדים ללקוח.
This platform enables partners to monitor any of their customer networked devices and provides event and performance management through more than 100 customer-facing reports.
מוכרחים לנהל מעקב אחר בית הקברות.
We have to stake out that cemetery.
מנועי חיפוש באינטרנט עשויים לנהל מעקב אחר מידת הפופולריות של קישורים לכתובות URL מרובות בנפרד, גם אם כתובות ה - URL מפנות לאותו תוכן.
Internet search engines may track link popularity for multiple URLs separately, even if the URLs refer to the same content.
בחר רשימה או ספריית מסמכים שאחריה ברצונך לנהל מעקב. באפשרותך גם להציג תוכן של רשימה ולאחר מכן לנהל מעקב אחר אחד מהפריטים הבודדים. לאחר יצירת התראה, תקבל הודעה על שינויים.
Select a list or document library that you want to keep track of. You may also view the contents of a list and then track one of the individual items. After creating an alert, you'll receive notification of changes.
באמצעות ממשקי רשת, SNMP או Telnet מאובטחים, מנהלים מרוחקים יכולים לנטר את צריכת החשמל, להצביע על מקומות עם פוטנציאל לבעיות ולנהל מעקב אחר התנאים הסביבתיים.
Using secure Web, SNMP or Telnet interfaces, remote administrators can monitor power consumption, pinpoint potential trouble spots and track environmental conditions.
כלל מספר אחת: שומרי הטירה" ...צריכים לנהל מעקב אחר השעות שלהם
Rule one: Winkie guards must keep track of their hours...
כלל מספר אחת: שומרי הטירה" ...צריכים לנהל מעקב אחר השעות שלהם ולהגיש כרטיס נוכחות".בסוף
Winkie guards must keep track of their hours and submit a timecard at the end of the week.
שליטה מלאה - שמירה של הכוננים הקשיחים הפגומים ברשותך מאפשרת לך להחליט מתי ובאיזה אופן להשליך את הנתונים, בתנאים שלך. אין עוד צורך לנהל מעקב אחר כוננים קשיחים פגומים במעבר. השירות מכסה כוננים מרובים במערכת ותקלות מרובות.
Complete Control - By keeping failed hard drives in-house, you decide how and when to dispose of your data, on your own terms. Tracking failed hard drives in-transit becomes a non-issue. Covers multiple drives in a system and multiple failures.
השותפים של PartnerDirect שמקבלים הסמכה בשירותים מנוהלים יכולים לנצל את היתרון של פלטפורמת השירותים המנוהלים של Dell, אשר מאפשרת לך לנהל מעקב אחר התקנים ברשת של הלקוח.
PartnerDirect partners that certify in Managed Services can take advantage of the Dell Managed Services Platform, which enables you to monitor any customer-networked device.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12. מדויק: 12. זמן שחלף: 26 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo