הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: לנפץ לך
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לנפץ" לאנגלית

smash
burst
shatter
break
crush
derezz
pierce
detonator
bust
pop
dash
disrupt

הצעות

אילו רצינו יכולנו לנפץ אותן לרסיסים.
If we wanted, we could smash them to bits.
אור, יכולתי רק לנפץ את הזגוגית ולהפעיל.
Or, I could just smash the glass and run.
חשבתי למה לנפץ את הבועה היחידה שנשארה לך?
I thought why burst the one good bubble you had left?
אלו יספיקו כדי לנפץ את שקיות הדם בחולצה שלו.
When you shoot Jesse, these will be enough to burst the blood packs in his shirt.
העוצמה של ההתנגשויות הללו יכולה אפילו לנפץ חיטים.
The power of these clashes can even shatter tusks.
ובכן, מקווה שאני לא לנפץ האשליה שלך.
Well, hope I don't shatter your illusion.
המגע הקל שבקלים ואנו עשויים לנפץ.
The slightest touch and we may shatter.
הרשה לי לנפץ את כולם בשבילך!
Let me smash them all for you!
לנפץ רימונים שהופכים עצמות לאבקה, משבשים סייסמיים ש יכול להרוס פלנטות שלמות.
Shatter Grenades that turn bones to powder, Seismic Disruptors that can destroy entire planets.
אז לנפץ זה, לתפוס ולחלץ.
then it's smash, grab and bail.
אני מרגיש כמו המילה "לנפץ"
I feel like the word "shatter."
קיצוץ רשלן יכול לנפץ האוצר שלך.
A careless cut can shatter your treasure.
אני יודע בפגישה הראשונה שלנו לא לנפץ שיאים כלשהם.
I know our first date didn't shatter any records.
לנפץ את הכוסות באח כמו רוסים?
Smash our glasses in the fireplace like Russians?
כל כך הרבה בשביל לנפץ ולקחת.
Raf: So much for smash and grab.
ראיתי אותם לנפץ צירי פלדה כמו שהם היו זכוכית.
I saw them shatter steel axes like they were glass.
סם, עם התדר הנכון ומשרעת, זה אפשרי, כי הכיפה יכול לנפץ.
Sam, with the right frequency and amplitude, it's possible that the dome could shatter.
זכוכית ואקום-הטייס שמתפשר האם זה לנפץ.
The vacuum-pull on compromised glass will shatter it.
"לתפוס קצת צימוקים, ושאתה לנפץ אותם לכדור, ילדה"
"grab some raisins, and you smash them into a ball, girl."
אם תנסה לשמור הנשמה של דיימון על המטוס הזה, דעתך בוודאי לנפץ.
if you attempt to keep Damon's soul on this plane, your mind will surely shatter.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 336. מדויק: 336. זמן שחלף: 181 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo