הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לסבירה" לאנגלית

אני שונאת כשאתה הופך את הפרנויה לסבירה.
I hate it when you make paranoia plausible.
התפתחות התסמינים מהמעיים ללב הופכת את האפשרות לזיהום טפילי לסבירה ביותר.
The progression of symptoms from bowel to heart makes a parasitic infection most likely.
הצעת חוק לסבירה.
A passable bill.
מתכון אחד לצרה, ההופך את ההתמוטטות לסבירה, הוא כשיש ניגוד אינטרסים בין האינטרס קצר-הטווח של האליטות מקבלות-ההחלטות, והאינטרס ארוך-הטווח של החברה בכללה, בפרט אם האליטות מסוגלות לבודד עצמן מפני ההשלכות של מעשיהן.
One blueprint for trouble, making collapse likely, is where there is a conflict of interest between the short-term interest of the decision-making elites and the long-term interest of the society as a whole, especially if the elites are able to insulate themselves from the consequences
היא תצטרך עדיי יהלומים וזהב כדי להפוך אותה לסבירה, וגם זה בספק היא בדרכה לכאן!
Lady Mary says she'll lend her a brooch or something.

תוצאות נוספות

עזור לסביבה ולתקציב שלך עם משפחת מוצרי PowerConnect 8024.
Go easy on the environment as well as your budget with the PowerConnect 8024 family.
הצד המרוחק סגר את חיבור WebSocket בלי להשלים את לחיצת היד לסגירה.
The remote party closed the WebSocket connection without completing the close handshake.
המחשבים הניידים של Dell מתוכננים לחסוך בצריכת אנרגיה ולהאריך את חיי הסוללה, כך שיהיו עמידים וידידותיים לסביבה.
Dell notebooks are built to conserve energy consumption and prolong product life, so they're durable and environmentally friendly.
EntityInstanceEnumerators של קישוריות לנתונים עסקיים הם לספירה קדימה בלבד.
Business Data Connectivity EntityInstanceEnumerators are forward only.
Dell יכולה לספק את הלוגיסטיקה והיכולות שיעזרו לשחזר ולסלק את הטכנולוגיה בדרך בטוחה ובאופן ידידותי לסביבה.
Dell can provide the logistics and capabilities to help recover and dispose of technology in a secure and environmentally safe way.
אני משתמש רק בתרסיסים ידידותיים לסביבה.
I only use sprays that are friendly to the environment.
Dell תשליך את הסוללה הישנה באופן ידידותי לסביבה.
Dell will dispose of the old battery in an environmentally safe method.
במהלך רבעון, התוצאות המדווחות שלך יהיו זמינות לסקירה בפורטל השותפים של Dell
During quarter your reported results will be available for review on the Dell Partner Portal
הדור ה -11של שרתי PowerEdge שלנו מציע רמה חדשה של ביצועים עם תכונות יעילות וידידותיות לסביבה ופתרונות אפקטיביים לניהול מערכות.
Our 11th generation PowerEdge servers bring a new level of performance with efficient environmental features and effective systems management solutions.
מדפסות חדשות אלה מדגישות גם את המחויבות של Dell להיות ידידותית לסביבה.
These new printers also underscore Dell's commitment to environmental responsibility.
מדפסת הלייזר 1130 של Dell היא ידידותית לסביבה ומסייעת לך בהפחתת הפסולת.
The Dell 1130 Laser Printer is environmentally conscious and helps you eliminate waste.
PowerVault DL2100 עם היא פתרון ייחודי שמספק רמות שונות של מניעת כפילויות שקל להתאים לסביבה שלך.
The PowerVault DL2100 with Backup Exec is a unique solution that offers different levels of deduplication that is easily adaptable to your environment.
התקשרות זו נערכה ויש לשלוח אותה לסקירה.
This engagement has been edited and needs to be submitted for review.
הבא את הלקוחות החכמים מסוג OptiPlex הניתנים לניהול והגמישים לסביבה הווירטואלית שלך.
Bring the manageable and flexible OptiPlex thin clients to your virtual environment.
Acrobat מציעה מספר שיטות הפצה באשף 'שליחה לסקירה שיתופית' ובאשף 'הפצת טופס'.
Acrobat provides several distribution options in the Send For Shared Review and Distribute Form wizard.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5100. מדויק: 5. זמן שחלף: 167 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo