הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לסוכנות" לאנגלית

agency
bureau
dealer
to a dealership
to the
homeland
NSA
CIA

הצעות

64
אתה זוכר כששלחתי את התמונות שלי לסוכנות הדוגמנות?
YOU REMEMBER WHEN I SENT MY PICTURES TO THAT MODELING AGENCY.
נוכל להתקשר לסוכנות נסיעות ולברר את שמות האתרים.
We can call a travel agency and check all the resort names.
עדיף להתקשר לסוכנות המזכירות ולקבל מישהי שתחליף אותך.
We'd better call a secretarial agency and get someone to replace you.
אתה מבקש ממני לצרף פעילה לסוכנות פדראלית.
You're asking me to place an Active with a federal agency.
זו זכייה גדולה לסוכנות הקטנה שלכם.
This isa big win for your little agency.
נתתי 22 שנים" לסוכנות האומללה הזו
I gave 22 years to this miserable agency.
"הגעת לסוכנות האבטלה של פריז"
"You have reached the Paris unemployment agency"
את יודעת למה קליי קרא לסוכנות שלו "חוסן"?
Do you know why Clay named his agency "Fortitude"?
לארי, זה לסוכנות אחרת לגמרי.
Larry, this is a whole other agency.
ניסיתי לגרום לסוכנות להתערב אבל הם לא יכולים לעשות כלום.
I tried to get the Agency to intervene, but they couldn't do anything.
תמיד שמח להעניק שירות לסוכנות הזו.
Always happy to be of service to this great agency.
אז קמתי והלכתי מיד לסוכנות הפרארי.
So I got up and I went straight to the Ferrari dealership.
אתה יודע שאצטרך להגיש אותו לסוכנות.
You know I'd have to submit it to the Agency...
שקורא לעצמו צ'רץ' הוא למעשה כיסוי לסוכנות
This guy who calls himself Church, - is really a front for the CIA.
ולא ניתן לקשר זאת חזרה לסוכנות.
And it can't be traced back to the Agency.
כולם חשבו שאני מגיעה לסוכנות בבוקר הזה
Everyone thought I was coming into the dealership that morning.
כמה זמן אתה עובד בחברה לסוכנות הרכב?
And you've worked for your automotive company for how long?
יש חשש שאתה יכול להיות אחריות לסוכנות.
There is a concern that you could become a liability to the agency.
התקשרתי לסוכנות וביקשתי שישלחו מישהי אחרת.
I called the agency and had them send over someone else.
אז איך זה להיות מחוץ לסוכנות?
So what's it like being out of the Agency?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 724. מדויק: 724. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo