הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לסוריה" לאנגלית

to Syria
for Syria
into Syria
במייל שלך כתבת שאת טסה לסוריה.
So, your e-mail said you're off to Syria.
וצ'אמהאם ידעו שאתה מוכר תוכנה לסוריה?
And did Chumhum know you were reselling software to Syria?
טיסת דלתא 275 יוצאת כעת משער 3 לסוריה.
Delta flight 275 now boarding at Gate 3 for Syria.
בחנתי את האותות של אחיך בטרם נסיעתו לסוריה.
I took the auspices for your brother before he left for Syria.
לסנט פטרסבורג, ואז אני אסע לסוריה.
St. Petersburg and then I'm actually going to Syria.
אז מעולם לא לקחו אותך לסוריה?
So they never took you to syria?
וולטר, אני צריכה לחזור לסוריה.
Walter, I need to go back to Syria.
הוא דיווח על קבוצת אנשי ג'יהאד בדרכם לסוריה.
What he reported was a group of jihadis on their way to Syria.
700 אזרחים גרמנים עברו לסוריה להילחם על המדינה האסלאמית.
700 German citizens have gone to Syria to fight for the Islamic State.
תדדו בחזרה לסוריה, מפגרי מדבר?
W-W-Waddle back to Syria, desert-tard?
בדרכם לסוריה הותקפו הוא וקבוצה מחסידיו בידי אחדים מאותם צלבנים שפיקד עליהם בעבר.
On their way to Syria, he and a group of disciples... were intercepted by some of the very same Crusaders... he had once commanded.
תראה, הם חושדים במישהו עם קשרים לסוריה, זה הכול.
Look, they suspect anyone with ties to Syria, that's all.
שאני יודע הכול על הסודות האפלים העמוקים של הסי-איי-איי מטריפולי לסוריה וכל מה שביניהם.
That I know all about the CIA's deep dark secrets from Tripoli to Syria and everything in between.
אם הסיפור שלי לא יאומת אתה יכול לגרש אותי לסוריה.
If the story doesn't check out, you can deport me to Syria.
מר זאעיד, עכשיו כשהשתחררת האם אתה מתכוון לחזור לסוריה?
Mr. Zayd, now that you're out, do you intend to return to Syria?
אלכס, הם הולכים קנדה, לא חזרה לסוריה.
Alex, they're going to Canada, not back to Syria.
לנסוע לסוריה כדי לראות את המשפחה שלך לפני שאתה להתמודד עם האשמות.
To travel to syria to see your family Before you face charges.
מה שחשוב זה להצטרף אל אבא שלי, או לשוב לסוריה.
What matters is joining my father or going back to Syria.
בוא נלך לסוריה או לירדן בוא נברח.
Let's go to Syria or Jordan, let's run away.
עד הבוקר האמנתי שהם עושים את דרכם לסוריה כדי להצטרף למלחמה שם.
Until this morning, I believed they were on their way to Syria, to join the fight there.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 89. מדויק: 89. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo