הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לסינכרון" לאנגלית

to synchronize
to sync
for synchronization
synchronized
נוצר באמצעות Dynamics AX ומשמש לסינכרון ישויות עם שרת הניתוח.
Generated by Dynamics AX and used to synchronize entities with Analysis Server.
מתן התשתית לסינכרון מטה-נתונים עבור ערכות מסמכים.
Provides the infrastructure to synchronize metadata for Document Sets.
רק רגע - OneNote ממתין לסינכרון השינויים שלך...
Just a minute - OneNote is waiting to sync your changes...
<3>ממתין לסינכרון מקטע זה. תוכנית אחרת של OneNote יצרה אותו אך טרם העלתה את התוכן.
<3>Waiting to sync this section. Another OneNote program created it but has not yet uploaded the content.
צור את אנשי הקשר ב - Microsoft Dynamics וסמן אותם לסינכרון
Create the contacts in Microsoft Dynamics and mark them for synchronization
מזהה מאגר עבור תיקיית אנשי הקשר של Microsoft Office Outlook המשמשת לסינכרון.
Store ID for the Microsoft Office Outlook contact folder used for synchronization
אנחנו זקוקים לאישורים שלך לסינכרון ספריות מסוימות
We need your credentials to sync some libraries
הגדר תאריך עבור פגישה/משימה ישנה ביותר לסינכרון
Set date for oldest appointment/task to synchronize
OneNote ממתין לסינכרון השינויים. אם אתה כותב בכתב-יד, ייתכן שיש השהייה בסינכרון כאשר OneNote מנתח את כתב היד.
OneNote is waiting to sync your changes. If you are handwriting, there may be a delay syncing while OneNote analyzes the handwriting.
לוח השנה גדול מדי לסינכרון. מנסה לארגן מחדש ולסנכרן שוב.
Calendar is too large to synchronize. Attempting to reorganize and synchronize again.
לא מורשה.\r \r אין לך הרשאה מתאימה לסינכרון קובץ זה. שינויים שבוצעו על-ידי חברים אחרים לא יסונכרנו עם המחשב שלך.
Not Authorized.\r \r You do not have the required permission to synchronize this file. Changes by other members will not be synchronized to your machine.
מצטערים, באתר זה אין ספריות לסינכרון. בחר אתר אחר.
Sorry, this site has no libraries to sync. Please choose a different site.
בחר ספריה או רשימה מ - SharePoint לסינכרון בסביבת העבודה הקלאסית ולשיתוף עם חברים אחרים בסביבת העבודה.
Select a library or list from SharePoint to sync in the Classic Workspace and share with other workspace members.
מחפש דרכים נוספות לסינכרון הדברים שלך? רוצה להסתנכרן עם iTunes? יש לך Windows Phone 7? לחץ על 'מידע נוסף' כד לראות חלק מהכלים האחרים שלנו.
Looking for other ways to sync your stuff? Want to sync with iTunes? Got Windows Phone 7? Click Learn more to see some of our other tools.
אין לחשבון זה הרשאה לסנכרן את הדואר שלך. כדי להירשם לקבלת הרשאה לסינכרון עם חשבון זה, עבור לכתובת והצטרף לרשימת ההודעות עבור מוצר Windows Live Hotmail זה. תקבל הודעה כאשר החשבון שלך יהפוך לזמין.
This account does not have permission to synchronize your mail. To sign up to gain permission to synchronize with this account, please go to and join the notification list for this Windows Live Hotmail product. You will be notified when your account is enabled.
לא היתה אפשרות להגדיר את החשבון שלך לסינכרון פריטים חדשים מיד עם הגעתם. פנה למנהל המערכת.
Your account could not be configured to synchronize new items as they arrive. Contact your system administrator.
<1>ביטלת את האפשרות לסינכרון המחברות שלך באופן אוטומטי. הקש או לחץ כאן כדי לסנכרן מחברת זו עכשיו.
<1>You've turned off the option to sync your notebooks or click here to sync this notebook now.
אין אפשרות להיכנס אל Schedule+. ייתכן כי Schedule+ מייצא כעת קובץ או ממתין לסינכרון עם המחשב המארח. לחלופין, אם יצרת פרופיל חדש, ייתכן כי יהיה עליך להפעיל את Schedule+ לפני ייבוא נתונים.
Unable to logon to Schedule+. Schedule+ may be busy exporting a file or waiting to synchronize with the host. Or if you have created a new profile you may need to run Schedule+ before importing data.
סביבת עבודה זו עדיין אינה מסנכרנת תיקיות. פתח את סביבת העבודה כדי לבחור תיקיה לסינכרון.
This workspace is not yet synchronizing any folder. Open the workspace to select a folder to synchronize.
בחר ספריה או רשימה לסינכרון עם סביבת העבודה. באפשרותך לסנכרן תוכן נוסף במועד מאוחר יותר, אם יהיה צורך בכך.
Select a library or list to sync to the workspace. You can sync more content later, as needed.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 69. מדויק: 69. זמן שחלף: 54 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo