הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כדי לסמן
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לסמן" לאנגלית

sign
flag
check
tag
stake out
target
signify
cue
brand
marked
marking
mark highlight
signal
draw

הצעות

תוכל לסמן ארבעה שמות אלה אם הם באים דרך שוב?
You'll flag those four names if they come through again?
עליך לסמן לפחות פריט תבנית אחד כדי להמשיך.
You must check at least one template item to continue.
אז לא לסמן כלום ליד השמות?
So there's no check next to either of these names?
לאחר מכן, משתמשי Contribute יוכלו לסמן את העמוד ולהשתמש בו כדי לנווט לקבצים הנכללים ולערוך אותם.
Contribute users can then bookmark that page and use it to navigate to the include files and edit them.
ניתן לסמן בחירה הכוללת יותר ממישור אחד.
You can make a selection that spans more than one plane.
אין צורך לסמן אזורים שבהם העצם נוגע בגבולות התמונה.
You do not need to highlight areas where the object touches the image boundaries.
לא ניתן לסמן ל - WaitHandle מכיוון שהוא יחרוג מהספירה המרבית שלו.
The WaitHandle cannot be signaled because it would exceed its maximum count.
כי אני יכול לסמן כמה עמודים בחוברת
'Cause I can assign you pages from the textbook.
וכשאני אבוא מחר, נוכל לסמן...
Then when I come back tomorrow, we can mark...
תראו, אנחנו חייבים לסמן למטוס.
Look! We got to get the attention of that plane!
זה כאילו שאתם צריכים לסמן את הטריטוריה שלכם.
It's like you have to mark your territory as a boy!
הוא התכוון לסמן את הכסף בווגאס.
He's meant to sign the money over in Vegas.
הצלחתי לסמן מספר אתרי עניין רלוונטיים.
I've been able to flag several locations of interest.
כדרך לסמן אותה כשלו לזכרים האחרים בקהילה.
As a way of marking her as his to the other males in the community.
אני משימת צוות לסמן את הרציפים.
I'll task a team to stake out the docks.
גרוע מכך לא לסמן אותו בעצמך עלידימשקרלי...
Don't make it worse on yourself by lying to me...
תתכונן לסמן את מיקומך כשיגיע הזמן.
Get ready to signal your position when the time comes.
בחר לסמן כפעילות של יום שלם.
Select to mark as an all-day activity.
ניתן לסמן עסקה אחת בלבד כתשלום עיקרי.
Only one transaction can be marked as a primary payment.
ציין אם לסמן הודעות שכוללות מאפיינים אלה כהודעות זבל.
Specify whether to mark messages that include these properties as spam.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 854. מדויק: 854. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo