הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לספר" לאנגלית

ראה גם: חייב לספר
חפש את לספר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

התוכל לספר לנו על המאפיינים הטבעיים של האזור?
Can you tell us about some of the natural features of that area?
לפעמים אפשר לספר סיפור רחב בצורה ממוקדת.
Sometimes you can tell a broad story in a focused way.
תזת התואר השני הפכה לדיסרטציה בפרינסטון ועכשיו לספר.
This senior thesis became a dissertation at Princeton and now a book.
אני לא רוצה לשוב לספר המסריח שלי.
I don't want to go back into my stinking book.
אסור לעשן או לספר בדיחות גסות,
No one's allowed to smoke or tell a dirty joke
או לספר לאשתו הוא בוגד העוזר האחרון
Or tell his wife he is cheating assistant to the last 9 months.
אנחנו יכולות לספר לה רק רצינו להפחיד אותה.
We can tell her we just wanted to give her a scare.
הלואי ויכולנו לספר לאנשים מה קורה כאן לדעתנו.
I wish we could tell people what we think is happening up there.
"אתה יכול לספר לכולם שזו השיר שלך,"
"you can tell everybody that this is your song,"
עכשיו היא לא יכולה לספר לאמריקני שעלינו עליו.
Now she can't tell the American that we're onto him.
פשוט חשבתי לספר לך כשתגיע הביתה.
I just thought I would tell you when you came home.
נוכל לדחוס עוד כמה ראיונות לספר.
We can squeeze in a few interviews before the book.
כדאי שאלך לספר לקולונל שקיבלנו עוד נוסע.
I'd better go tell the colonel we got us another passenger.
תוכל לספר לי לפחות לאן נסע האוטובוס?
Will you at least tell me where the bus was headed?
ולפחות השארתי כמה סיפורים שאוכל לספר, באמת
And at least I left some stories they can tell, I did
זה מספיק זמן כדי לספר סיפורים לג'ון מאיירס.
Well, it's long enough to tell stories to John Myers.
לספר לו על ידידותך עם אימו המנוחה?
Should I tell him about your friendship with his late mother?
אבל אנצל את ההזדמנות כדי לספר לכם
But let me take this opportunity use to tell you...
מה תוכל לספר לי על סקריבין?
What can you tell me about, say, Scriabin?
וכדי לחשוב על הסיפור שנוכל לספר.
And to think about the story that we could tell.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 37109. מדויק: 37109. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo