הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעבוד" לאנגלית

חפש את לעבוד ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

התחל שיתוף חי המאפשר למשתמשי OneNote מרובים לעבוד במקטע זה בו-זמנית.
Start a live sharing session that allows multiple OneNote users to work on this section at the same time.
החברה החליטה על גישה של וירטואליזציה ובחרה לעבוד עם Dell.
The company settled on a virtualisation approach, and chose to work with Dell.
ניתן לעבוד בתיבת הדו-שיח Recordset הפשוטה או המתקדמת.
You can work in either the simple or the advanced Recordset dialog boxes.
כוונן עובדים שהעובד הנוכחי יכול לעבוד בשמם
Set up employees that the current employee can work on behalf of
תתקשר אלי כשאתה מסיים לעבוד נכון?
"Call me when you get off work." Right?
באפשרותך לעבוד בו-זמנית עם המידע המאוחסן בטבלאות שונות.
You can work with information from different tables at the same time.
אתם יכולים לעבוד בחברה קטנה, בענף משעמם.
You can work for a small company, in a boring branch.
השתמש והמשך לעבוד עם המחירון הנוכחי בהזמנה.
Use and continue to work with the current price list on the order.
תן למחשב האישי לעבוד קשה יותר בעזרת העוצמה המהפכנית של טכנולוגיית Core 2.
Make your PC work harder for you with the revolutionary power of Core 2.
תצוגת Live מציעה תיאור מדויק יותר, ומאפשרת לעבוד בתצוגת Code כדי שתוכל לראות את השינויים בעיצוב.
Live view presents a more accurate depiction, and lets you work in Code view so that you can see changes to the design.
מאפשר לעבוד עם מגוון סוגי קבצים.
You can work with a variety of file types in.
תן לסדרת EqualLogic לעבוד בשבילך, תוך שאתה שומר על שליטה בסביבת האחסון.
Let EqualLogic do the work for you, while still maintaining control of your storage environment.
Studio Hybrid מצויד במקלדת ובעכבר אלחוטיים אופציונליים, המאפשרים לך לעבוד בחופשיות, מבלי ליצור בלגן בסביבת העבודה.
Studio Hybrid comes equipped with an optional wireless keyboard and mouse allowing you to work freely without work area clutter.
חלק זה מיועד לאנשים המעדיפים לעבוד בתצוגת Design אך גם לקבל גישה מהירה לקוד.
This section is designed for people who prefer to work in Design view, but who also want quick access to the code.
ניתן לעבוד עם מספר סוגי קבצים שונים ב - InCopy.
You can work with several different file types in InCopy.
סיכון מופחת: הרכיבים של Dell פועלים יחד בצורה חלקה במערכת מאומתת מראש שמוכנה לעבוד עבורך.
Reduced risk: Dell components work together seamlessly in a pre-validated system that is ready to work for you.
Dell גם יכולה לעבוד איתך על יישום התוכנית
Dell can also work with you to implement the plan
מערכת ההפעלה Windows 7 כוללת מגוון של מהדורות המיועדות לסייע לעסקים מכל הגדלים לעבוד ביעילות רבה יותר.
The Windows 7 operating system has a range of editions designed to help businesses of all sizes work more effectively.
והרעיון המרכזי שגורם למחשב הזה לעבוד נקראה הקרנה סטראוגרפית.
And the central idea that makes this computer work is this thing called stereographic projection.
באמצעות תמיכה בעד ארבעה צגים, OptiPlex 580 מסייע לצוותים לעבוד באופן חכם, מהיר ויעיל יותר.
With support for up to 4 monitors, the OptiPlex 580 helps teams work smarter, faster and more efficiently.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48658. מדויק: 48658. זמן שחלף: 231 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo