הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעבור לגור ביחד" לאנגלית

חפש את לעבור לגור ביחד ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to move in together
live together
moving in together
כולן סיבות נוראיות לעבור לגור ביחד.
Those are all terrible reasons to move in together.
אתם עדיין רוצה לעבור לגור ביחד, נכון?
You still want to move in together?
אתה יכול לחשוב על סיבה למה לא לעבור לגור ביחד אהה לא זה לא הדבר הראשון שאני חושב עליו
Can you think of any reasons why we shouldn't live together?
דיברנו על לעבור לגור ביחד, בדיוק לפני שזה נגמר.
We talked about moving in together, right before it ended.
בלי לעבור לגור ביחד, בסדר.
No moving in together, okay? - All right.
לעבור לגור ביחד תהיה טעות קולוסלית.
Moving in together is a mistake of massive proportions.
את לא צריכה לאפשר לאווה למנוע מבעדנו לעבור לגור ביחד, בת.
You shouldn't let Eva stop us from moving in together, Beth.
רגע, את רוצה לעבור לגור ביחד?
Wait, you want to move in together?
אם יש מישהו שצריך לעבור לגור ביחד זה אנחנו.
If anyone should be moving in together, it's us.
זה אומר שאנחנו, לא יכולים להיפרד ושאנחנו צריכים לעבור לגור ביחד.
It means we can't break up, and we have to move in together.
החלטנו לעבור לגור ביחד, כדי שנוכל להכיר את הבנות
We agreed to move in together So we could get to know each other's girls,
כלומר, הוא זרק אותך בלילה שעמדתם לעבור לגור ביחד.
I mean, he did dump you on the night you were going to move in together.
אנחנו מדברים על לעבור לגור ביחד, צ'ארלי.
We are talking about moving in together, Charlie.
אתה חושבים על לעבור לגור ביחד?
You guys thinking about moving in together?
זה נקרא "האם אתם מוכנים לעבור לגור ביחד?"
It's called the "Are you ready to move in together?" quiz.
ואם אחרי שנה עדיין, תרצו לעבור לגור ביחד אני לא אגיד מילה.
And if after a year you still want to move in together, I won't say a word.
מייק ואני, היינו אמורים לעבור לגור ביחד, אתה יודע.
Mike and I were supposed to move in together.
החלטנו לעבור לגור ביחד
לעבור לגור ביחד?
הוא ביקש ממך לעבור לגור ביחד
He asked you to move in together?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49. מדויק: 49. זמן שחלף: 87 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo