הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעבור על החוק" לאנגלית

חפש את לעבור על החוק ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
אתה אומר שאנחנו צריכים לעבור על החוק?
Are you saying we should break the law?
לא נהייתי עורכת דין כדי לעבור על החוק או לפגוע במישהו.
I didn't become a lawyer to break the law or hurt anybody.
במקום לעבור על החוק תוכלי לקבל מימון פדרלי לפרוייקט שלך.
Instead of breaking the law, you could get federal funding for your project.
עכשיו הוא גרם לך לעבור על החוק למענו.
Now he's got you breaking the law for him.
ואלדס לא לעבור על החוק, הסוכן נוקס.
Valdes didn't break the law, Agent Knox.
אני מעדיף לא לעבור על החוק?
No, no, I don't like breaking the law.
למה שמישהו אוהב אותו לעבור על החוק?
Why would someone like him break the law?
לעבור על החוק בכדי להרחיק אותך מלהיות קנצלר היתה ההחלטה הכי קלה בחיי.
Breaking the law to keep you from becoming Chancellor was the easiest decision I've ever made.
אדוני היקר, אני לא יכול לעבור על החוק.
Dear sir, I can't break the law.
אני עשיתי לעבור על החוק, ואני בהכנעה קיבלתי השיפוט שלך.
I did break the law, And I humbly accept your judgment.
אלו מכם שלא מרגישים בנוח לעבור על החוק, אתם יכולים לנהוג במכונית עם ילדיכם.
For those of you who aren't comfortable actually breaking the law, you can drive a car with your child.
הבטחתי להוציא אותו מהמערכת, אם הוא יפסיק לעבור על החוק.
I promised to keep him out of the system if he promised to stop breaking the law.
אנחנו לא לובשים תג זה כי אנחנו חושבים הוא מאפשר לנו לעבור על החוק.
We're not wearing this badge because we think it lets us break the law.
גרמת לי לעבור על החוק על ידי ביצוע נתיחה על אביך.
You had me break the law by conducting an autopsy on your father.
גם אם זה אומר לעבור על החוק.
Even if it meant breaking the law?
כדי לעמוד בדרישות החומריות שלך, הוא נאלץ לעבור על החוק.
To satisfy your materialism, he ended up breaking the law.
הוא גורם לך לעבור על החוק וזה נשמע לי שהוא עומד להפר את האתיקה שלך.
He's got you breaking the law, and it sounds to me like he's about to have you violating your ethics.
מה אתה לא אמור לעשות היה לקחת את העניינים לידיים שלך, לעבור על החוק.
What you weren't supposed to do was take matters into your own hands, break the law.
אם זה אומר לעבור על החוק, לשקר לאנשים הכי קרובים להם...
If it meant breaking the law, lying to the people closest to them... No.
מה שעשית הוא לעבור על החוק, ואני עדיין מוכן לתת המלצה טובה.
What you've done is break the law, and I'm still willing to give you a good recommendation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 161. מדויק: 161. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo