הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעיתים קרובות" לאנגלית

חפש את לעיתים קרובות ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

44
איני מקבל לעיתים קרובות בקשות למידע מהצבא.
I don't often get requests for information from the military.
הדרך שהולכת קדימה לעיתים קרובות נראה כאילו חזר.
The way that goes ahead often looks as if it went back.
תבניות טפסים במטמון שבזיכרון של InfoPath Forms Services נטענות מחדש לעיתים קרובות. הדבר עשוי להצביע על לחץ גבוה על הזיכרון ועל ביצועים תת-אופטימליים.
Form templates in the InfoPath Forms Services in-memory cache are being reloaded frequently. This could indicate high memory pressure and suboptimal performance.
אני מכירה חוקרת אמריקנית, שמטיילת לעיתים קרובות במרכז אסיה ואפריקה, לבד.
I know an American researcher who travels frequently in Central Asia and Africa, alone.
בעלי המנוח דיבר עליו לעיתים קרובות אחוזת טורצ'ווד
My late husband spoke of it often, the Torchwood Estate.
ואני מראה זאת לעיתים קרובות להנהלה בכירה.
And I often show this to senior management.
לעיתים קרובות נשאלתי, "האם תקשורת דיגיטלית מחליפה את המוזיאון"
I'm often asked, "Is digital media replacing the museum?"
הם לא מביטים במנצח לעיתים קרובות.
They don't often even look at the conductor.
אז לעיתים קרובות הם לוקחים את הדבר הראשון שמגיע להם לידיים
So they take the first one that comes along, often.
ואולי, בתקווה תוכלו לעשות זאת לעיתים קרובות יותר.
And maybe, hopefully you can do it more often.
בוודאי המלכה הולכת לצפות לעיתים קרובות בסוסי ההרבעה שלה...
Of course, the Queen goes to her stud often to watch her horses...
אחותי הבכירה שותה לעיתים קרובות תה בחלב.
My older sister often drinks tea with milk.
לעיתים קרובות אנשים לא רוצים להיות רחמנים.
Often people don't really want to be compassionate.
לעיתים קרובות אנשים חושבים שחמלה משמעותה להצטער בשביל מישהו.
People often think it simply means feeling sorry for somebody.
לעיתים קרובות אני לא חושבת עליו.
I often don't think about it.
ואת מבחינה בו לעיתים קרובות יותר.
And you are noticing it more often.
ומסתבר שהאטמוספירה של מאדים היא לעיתים קרובות 100% רוויה במים.
And it turns out the Mars atmosphere is often 100 percent humid.
לעיתים קרובות, הם לא במקום הנכון.
Often, they're not in the right place.
ממשלות בכל מקום מנסות לעיתים קרובות לחסום ולסנן ולצנזר תוכן באינטרנט.
Governments everywhere are often trying to block and filter and censor content on the Internet.
שמעתי שאתה מתפלל למותי לעיתים קרובות.
I hear you often pray for my death.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1823. מדויק: 1823. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo