הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעמוד" לאנגלית

הצעות

657
366
227
טינה חייבה אותו לעמוד על הכיסא.
Tina made him stand on that chair for three hours.
אין לעמוד בדרכה של הקידמה, אדוני.
One must not stand in the path of progress, sir.
לימדת אותי לעמוד על מה שצודק.
You taught me to stand up for what's right.
אני צריך לעמוד על מה שנכון כאן
I got to stand up for what is right here.
נוכל לעמוד כאן, ולהתווכח מי האשם...
We can all stand round here, debating whose fault this is...
אז אני יכול לעמוד לצידך, כאביך
So I can stand by you, as your father.
טוב, אל תיתן לנו לעמוד בדרכך
Well, don't let us stand in your way.
אפשר לבקש מאחד מהעדים בבקשה לעמוד הפעם?
May I have one of the witnesses please stand at this time?
למה אני נותן לך לעמוד בחדרי להעליב אותי?
Why am I letting you stand in my room and insult me?
והם מכריחים אותך לעמוד כאן בגשם?
And they make you stand out here in the rain?
זו טעות לתת לי לעמוד לצידך?
Is it a mistake letting me stand next to you?
אתה חייב לעמוד על שלך בחיים.
You've got to stand up for yourself in life.
שאוכל לעמוד כאן ולהקשיב לך משקר!
I thought I could stand here and listen to you lie!
אם תוכל לעמוד בפינה, חברי ריגסבי
If you could stand in the corner, my friend Rigsby,
הנתונים נמסרים לעמוד או לסקריפט שמצוין במאפיין Action של הטופס.
The data is submitted to the page or script specified in the form's Action property.
יש להתחבר לאינטרנט כדי לגשת לעמוד הבית של Bridge.
You must be connected to the web to access Bridge Home.
זה הוא תפקידנו ללמד אותה איך לעמוד.
It is our job to teach her how to keep standing.
הבה נמשיך לעמוד בדרישות ללא הוצאות כספיות נוספות.
This lets us keep up with the demand without the extra cost.
מסתובב מחפש אנשים אחרים לעמוד לידם?
Walk around looking for other folks to stand next to?
ריליינט אמורה לעמוד לרשותנו, לא להפך.
Reliant is supposed to be at our disposal, not vice-versa.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 11938. מדויק: 11938. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo