הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעסוק" לאנגלית

engage
do
practice
pursue
deal with
attend

הצעות

48
41
אין לעסוק עד שכבר אישרו נמסרה החבילה.
Do not engage until we've confirmed the package has been delivered.
אתה יודע, שוויץ לא לעסוק בסכסוכים בינלאומיים.
You know, Switzerland doesn't engage in international conflicts.
אולי אתה צריך לעסוק במשהו אחר.
You know, maybe you should just do something else.
אבל אולי זה עבודה שאפשר לעסוק בה רק באירופה.
But maybe that's the kind of job you can only do in Europe.
אני חוזר, לא - לעסוק.
I repeat, do not - engage.
אנו מאמינים המחנות הללו לעסוק בזרועות משמעותיות העוסק גם כן.
We believe these camps engage in significant arms dealing as well.
למה לעסוק השירותים שלי, גברתי?
Why did you engage my services, ma'am?
אתה לא יכול לעסוק בפלפול הזה.
You can't engage in this sophistry.
אז רבותיי, אם אתם מוכנים נוכל לעסוק בענייננו.
So, gentlemen, if you're ready, we can do our business.
באמת, היית צריך לעסוק בעסקי אירוח.
Really, you should've just gone into the hospitality business.
אלו זמנים מלהיבים לעסוק במדעי החקלאות.
It's an exciting time to be in agricultural sciences.
ארה"ב ממשיכה לעסוק במלחמה חשאית עם סכומים גבוהים מאוד.
The US continues to engage in a covert war with very, very high stakes.
ובאיזה סחר עלוב אתה מתכוון לעסוק?
And at wretched trade Is it you intend to follow then?
היא ידעה היטב את הסיכונים לעסוק קרב.
She knew all too well the risks of engaging in battle.
לפעמים הן אוהבות לעסוק ביחד באמנויות ומלאכת-יד.
They... they sometimes like to do arts and crafts together.
כל יחידות הקרקע מוכנות לעסוק בפקודתך.
All ground units are ready to engage on your command.
המוטיבציה הייתה לבחון את הפלטפורמה שלנו ולא לעסוק במחקר.
The motivation was to test out a platform and not to do science.
אבל אני מבינה שאת לא רוצה לעסוק במשלוחים
But I get the feeling you don't want to deliver.
הילד הזה פשוט לא רוצה לעסוק.
This kid just doesn't want to engage. WATSON:
נדמה שאינה כשירה לעסוק בענייני ממשל.
She seems incapable of taking care of the business of government.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 982. מדויק: 982. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo