הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעצמו" לאנגלית

to himself
his own
oneself
their own
for himself to itself for themselves
hisself
ourselves
back regain self-aware
self-conscious
imagined
enemies

הצעות

553
66
65
47
כי כל אגורה שביל מאסטרס מרוויח לאוניברסיטה הוא נותן לעצמו.
Because every penny Bill Masters is making for the university, he's giving to himself.
הוא מהווה סכנה לעצמו ולאחרים וזקוק לטיפול.
He's a danger to himself and others, and needs treatment.
איך אדם מבוגר שם לעצמו רגל?
How does a grown man fall over his own feet?
לא פלא שהוא הלך ועשה לעצמו משהו.
No wonder he's gone off and done something to himself.
הוא הופך סכנה לעצמו ו למשימה הזו.
He's becoming a danger to himself and to this mission.
רופאיו מאמינים שהוא מסוכן לעצמו ולסובבים אותו.
His doctors believe he's potentially dangerous to himself or even others.
הוא חוזר להוקי כדי להוכיח לעצמו משהו.
He's getting back into hockey to prove something to himself.
חבר לא היה שומר דבר כזה לעצמו.
A friend wouldn't have kept something like that to himself.
הכמרים חושבים שהוא תועלת גדולה לעצמו.
The ministers think he is of great benefit to himself.
דגה תיעד את הכול תמיד רשם ערות לעצמו
But DENas took everything in, always writing notes to himself.
כל חולה פה נחשב למסוכן או לסכנה לעצמו
Each patient in here should be considered dangerous or a danger to himself.
שאלוהים לקח לעצמו מהמבחנים של העולם הזה
whom God has taken to Himself from the trials of this world.
מעשה האלימות הבא שהוא יבצע יהיה לעצמו.
The next act of violence that he commits will be to himself.
זהו בית האופרה שוגנר בנה לעצמו.
This is the opera house that Wagner built for himself.
שדה Include אינו יכול להפנות לעצמו.
Include may not refer to itself.
הוא בישל ארוחות לעצמו כשאשתו חלתה.
He cooked meals for himself when his wife was sick.
רכיב WebPart לא יכול להתחבר לעצמו.
A WebPart cannot be connected to itself.
הוא בנוי די הרשת לעצמו במשך השנים.
He's built quite the network for himself over the years.
בפעם הזו הוא ביקש כרטיס רק לעצמו
This is time he asked for a ticket only for himself.
מר סטרלין שלנו בנה לעצמו אימפריה מרשימה.
Our Mr. Starling has built himself quite a corporate empire.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5257. מדויק: 5257. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo