הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לערום" לאנגלית

stack
pile
piling up
shoveling
baling
stacking
חשבתי שאני יכול לערום את החפיסה.
I thought I could stack the deck.
אני לעולם לא יוכל לערום קופסאות של דברים שאני מוצא אותם משעממים.
I could never stack boxes of things that I found boring.
מגלפים אותם לבלוקים, ואז ניתן לערום אותם אחד על השני, וכך הם נושאים משקל.
You carve them in blocks and then you pile them on top of one another, and they support weight.
כל עוד נמשיך לערום את הכסף.
As long as we keep piling up the money.
לערום סחורה, לגרום למוצרים לעבור את כל העולם לפני שהם מגיעים לצרכן הסופי.
Piling up stocks, making products travel the whole world before they reach their end consumers.
אלו לא המטבעות אליהם אתם רגילים אותם קל מאוד לערום.
These are not like the coins you are used to would be very easy to stack.
הוא יהיה לערום את המשפט עם האנשים הטובים ביותר שלו.
He'll stack the court with his top people.
אבל להוציא את השופטים, ואתה יכול לערום את בית המשפט לטובתך לדורות הבאים.
But take out the justices, and you could stack the court in your favor for generations to come.
כשתגיעו לבימה, עליכם לערום את הקוביות אחת על גבי השנייה.
When you reach the platform, you must stack the blocks one on top of the other.
ספנסר, את יכולה לערום, את כל האוכל שאת רוצה
Spencer, you can stack all the food that you want,
לג'ימס שכולנו מכירים יש לב רך, ומגע עדין יותר ובגלל זה אני תמיד נותן לך לערום את האבוקדו.
The James we all know has a tender heart and a gentler touch, which is why I always have you stack the avocados.
למעשה ניתן לערום אותם יחד אז אנחנו מקבלים מהם תחבורה יעילה מאוד ומקומות אכסון...
They can actually stack together so we get extremely efficient transportation and storage out of them.
אני אומר לך, ניל, אתה צריך להרוס את חזית המים כולה, לערום אותה עם דירות יוקרה, לא שזה ענייני.
I'm telling you, Neil, you should tear down the whole waterfront, stack it with luxury high rises.
אני אומר לך, אם אתה מקבל חמישה חזירים, אתה יכול לערום אותם על גבי כל אחד אחר.
[Tuffnut] I'm telling you, if you get five boars, you can stack them on top of each other.
באפשרותך לגרור את תצוגות הכלים (רשימת קבצים ו בוחר קבצים). לכל צד ב־ Kate שאתה רוצה אותם בו, או לחלופין לערום אותם זה על זה, או אפילו לתלוש אותם מהחלון הראשי.
You can drag the Tool views (File List and File Selector) to any side that you want them in Kate, or stack them, or even tear them off the main window.
אז אנחנו רוצים דברים שמקננים, אנחנו רוצים דברים שניתן לערום, ואנחנו רוצים אותם דיגיטליים.
So we want things that nest, we want things that stack, and we want it digitized.
אני הולך איתך כמו כיף לך קצר הם לערום את תמות מחוץ המשחק שלך, אתה לא מחדש בעצם, גם לך, גבר
I'm going with you Like fun you are short stack You die outside your game, you don't regenerate Well, neither do you, ma'am
היום אם היית לצרוב תקליטורים של זרימת נתונים ברחבי העולם ליום אחד יחיד ו לערום אותם על ערמה, ערימה זה תגיע עד למאדים ובחזרה.
Today if you would burn CDs of the worldwide data flow for one single day and stack them up to a pile, this pile would reach up to Mars and back.
כאשר אתה לערום אותם על הדלפק, אתה יכול פשוט לשים אותם במדיח, ג'ון.
By the time you stack them up on the counter, you could just put them in the dishwasher, John.
אתה רוצה להיות לערום תיבות לשאר השהות שלך?
You want to be stacking boxes for the rest of your stay?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 136. מדויק: 136. זמן שחלף: 169 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo