הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעשות את דרכו" לאנגלית

חפש את לעשות את דרכו ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
work its way
to make his way
make its way
זה עדיין לא מסביר איך הדנ"א של האדם הזה יכול היה לעשות את דרכו אל מברשת שנמצאה בזירת פשע ב -2010.
It still wouldn't explain how that person's DNA could work its way onto a brush recovered from a crime scene in 2010.
לא כה משכנע וחזק כפי שהיה, בליל גשום אחד באביב אלא חזק דיו כדי לעשות את דרכו דרך האנחות הסופיות של העץ שנכבה במהירות.
Not so persuasive and powerful as it had been on a rainy night in spring, but loud enough to work its way through the final sighs of the timber that was rapidly burning out.
התמזל מזלי לגדול בזמן שבו לא היה קשה לילד של איכר אריס לעשות את דרכו לאוניברסיטה
I was lucky to grow up at a time when it was not difficult for the child of a tenant farmer to make his way to the state university.
אני רואה כאן גבר הוא רוצה לעשות את דרכו הרחק מהאש.
I see here a man that he wants to make his way away from the fire.
זה פשוט, האות ממשיך לחטוף לפני שהוא יכול לעשות את דרכו אל רשת התחבורה.
It's just that the, signal keeps getting hijacked before it can make its way to the transportation grid.
ובכן, אני יודע כאשר אני לוקח את העבודה הביתה, לפעמים זה יהיה לעשות את דרכו לתוך חדר השינה.
Well, I know when I take work home, sometimes it'll make its way into the bedroom.
אוקיי, בואו נגיד שהיא מצאה - זה עדיין לא מסביר - איך הדנ"א של האדם הזה יכול היה לעשות את דרכו אל מברשת
It still wouldn't explain how that person's DNA could work its way onto a brush recovered from a crime scene in 2010.
מפקח הבריאות לבסוף לעשות את דרכו למטבח שלך?
The health inspector finally make his way into your kitchen?
גבר חייב לעשות את דרכו בעולם.
A man must make his way in the world.
צבא שלם עלול לעשות את דרכו אלינו.
There could be a whole army coming at us.
בגלל שלקולונל שפרד היו כבר שעות לנסות לעשות את דרכו חזרה דרך הפתח בזמן
Because Cl Sheppard would have already had hours to try to make it back through the portal in the time
האם הוא יכול לעשות את דרכו לבנק?
Can he make his way to the bank?
הוא עבד שם שנים רבות בשקט לפני שהצליח לעשות את דרכו חזרה לבירה.
He worked there for many years quietly before he was able to weasel his way back into the nation's capital.
הוא יכול היה לעשות את דרכו חזרה עם האדים שלו.
He could make his way back under his own steam.
ובעקרון, הוא נאלץ לעשות את דרכו לפרנק קמפאנה.
And basically, he had to go on the road to Frank Campana.
רואה, שטום הוא הסוג של מי צריך לעשות את דרכו בחיים.
See, tom's the kind of fellow who needs to make his own way through life.
"השקר יכול לעשות את דרכו סביב חצי-עולם בעוד האמת עדיין לא סיימה לשים את מכנסייה"
"A lie could make it halfway around the world before the truth can put on its pants."
לעשות את דרכו לאדמת הזרה, לקבל מקלט מדיני, לחיות את ימיו.
Make his way to foreign soil, gain asylum, live out his days.
הוא השתמש בשם אזרח הולנדי מי הוא מזמן מת אז זה לקח שבועיים לעשות את דרכו אלינו דרך מערכת ההכרה הנמלטת הפנים שלנו.
He used the name of a Dutch national who's long since dead so it took two weeks to work its way through our fugitive facial recognition system.
דמיטרי גוניס, הגבר הבלתי מזוהה השני מחליט לעשות את דרכו הביתה דרך נופים.
Dmitri gonis, previously our unidentified male number two, decides to take the scenic route home, wherever that is.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 21. מדויק: 21. זמן שחלף: 48 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo