הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעשות את כל הדרך" לאנגלית

חפש את לעשות את כל הדרך ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
go all the way
to come all the way
make it all the way
trek all the way
get all the way
שיכולות לעשות את כל הדרך ולזכות באליפות.
Who could go all the way to the championship.
אז למה לעשות את כל הדרך למטה?
Why go all the way downstairs?
כה יפה מצדך 'לעשות את כל הדרך לשורדיץ.
It's so good of you to come all the way to Shoreditch.
את לא צריכה לעשות את כל הדרך למקנולטי רק כדי לצפות בי מפסיד.
You don't got to come all the way up to McNulty just to see me lose.
קרולין האמינה שאתה מסוגל לעשות את כל הדרך לנשיאות עם הצוות הנכון.
Carolyn believed that you could make it All the way to the presidency with the right team in place,
אחד הבחורים האלה יכול לעשות את כל הדרך עד הסוף.
One of these guys can make it all the way to the end.
הוא יכול לעשות את כל הדרך!
He could go all the way!
זוהי ההזדמנות האחרונה שלנו לחזור הביתה במקום שנצטרך לעשות את כל הדרך מסביב לנוגה,
This is our last chance to take a shortcut home Instead of having to go all the way around venus,
אני מצטער שלא הייתי מסוגלת לעשות את כל הדרך מטה במדרגות היום, אבל...
I'm sorry that I didn't make it all the way down the stairs today but baby steps.
היה עלינו לעשות את כל הדרך לצד השני.
We had to go all the way round to the other side.
אני מבין, בסדר שלא כולנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות את כל הדרך לדאלאס ולשלם 300 דולר בשביל לצפות בקרבות אגרוף הרובוטים האלו.
Now, listen, friends, I understand, we can't all afford to go all the way over there to Dallas and pay $300 for one of those World Robot Boxing League fights.
האורות שלה מאירות למרחק של, שלושים עד שישים מטרים ואתם יכולים לעשות את כל הדרך, מקליפורניה לניו-יורק, נוהגים, דרך החשכה בגלל שכל מה שעליכם לראות זה את שישים המטרים הבאים.
a car driving through the night, the headlights only go 100-200 ft forward, and you can make it all the way from California to New York driving through the dark, 'cause all you have to see is the next 200 ft.
מיד כשאמצא מישהי שתרצה לעשות את כל הדרך לכאן.
As soon as I can find someone who'll come all the way out here.
ואיני חושב שהטנדר שלו יצליח לעשות את כל הדרך לפה בכל מקרה.
And I don't think his pick-up could make it down here anyway.
אבל איבדנו המון אוויר ולא נוכל לעשות את כל הדרך.
But we've lost so much air we can't make it the rest of the way.
גרמת לי לעשות את כל הדרך למרכז העיר.
You've made me come all the way downtown.
אבל אפילו אז למה לעשות את כל הדרך הזאת, רק בשביל להרוס?
But even then... why come all this way just to destroy?
לא היית צריך לעשות את כל הדרך הזו רק בגלל שנכשלתי בניסיון ההתאבדות שלי.
You shouldn't have come all this way just because I failed at suicide.
לצערך, תצטרכי לעשות את כל הדרך הארוכה שעד לשם.
Unfortunately, it is all the way up there.
אתה חושב שהיען יכולה לעשות את כל הדרך לכאן, מחוות "הבחירה הנכונה"?
Do you think an ostrich can get all the way here from the right choice ranch?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 36. זמן שחלף: 121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo