הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לעתים קרובות" לאנגלית

חפש את לעתים קרובות ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

ומאחר שהיישום דורש לעתים קרובות שינוי עם הזמן, תחנות העבודה Dell Precision מתוכננות להתפתח ביחד איתך.
And because your application demands often change over time, Dell Precision workstations are designed to evolve with you.
לעתים קרובות זה המבחן לחברות אמיתית.
Often that can be the test of a true friendship.
נראה ש - Microsoft Office קורס לעתים קרובות. אנו מתנצלים על האי-נוחות.
It appears that Microsoft Office is frequently crashing. We apologize for the inconvenience.
כשיוצרים רכיבי AP Div, יש לבדוק לעתים קרובות את המראה שלהם בדפדפנים שונים במהלך העיצוב.
When you create nested AP Divs, check their appearance in various browsers frequently during the design process.
לעתים קרובות, התהליך מתואר כמסוכן.
Oftentimes, the process is described as dangerous.
תופתעי לשמוע שאני חושבת עלייך לעתים קרובות.
You'll be surprised to hear that I think of you often.
לא רואים לעתים קרובות מקסיקני בחליפה.
It's not often you see a Mexican in a suit.
מחלוקת פוליטית משמשת לעתים קרובות כזרז לאלימות בעולם מטורף.
Political disagreement is often a catalyst leading to violence in a world gone mad.
במישהו שהוא פוגש במשרד לעתים קרובות?
Yes. On someone he frequently sees at the office?
לעתים קרובות אין דרישות ספציפיות שרצפי המספרים יהיו רציפים.
Often there are no specific requirements for the number sequences to be continuous.
שמור ערכים שמוקלדים לעתים קרובות כדי שיוצעו בפעם הבאה שתקליד בשדה
Save often typed values to be proposed next time you type in a field
תהיתי לעתים קרובות למה איטליה היא באמת מובילה בעיצוב מודרני.
I've often wondered why Italy is really a leader in modern design.
וזה משום שההתבודדות היא לעתים קרובות מרכיב מכריע ביצירתיות.
And this is because solitude is a crucial ingredient often to creativity.
המבקש יבצע סינכרון לעתים קרובות כדי לעדכן את כל המשתמשים
The requester will synchronize often to keep all users up to date
באפשרותך לבצע סינכרון עם אתר SharePoint לעתים קרובות כדי לעדכן את כל המשתמשים
You can synchronize with the SharePoint site often to keep all users up to date
הם לעתים קרובות עסקים חדשים עם תפיסה חיובית של הטכנולוגיה כזרז להצלחה.
Often are new businesses with a positive perception of technology as a catalyst to success.
אם תשתמש לעתים קרובות בתכונת שילוב זו, כדאי שתאחסן את קובצי Photoshop שלך באתר Dreamweaver לצורך גישה קלה יותר.
If you use this integration feature often, you may want to store your Photoshop files in your Dreamweaver site for easier access.
אני לא מוזמנת למסיבות לעתים קרובות.
I don't often get invited to parties.
לא לעתים קרובות אני מוזמנת למסיבות.
I don't often get invited to parties.
רשימות מוגדרות משמשות לעתים קרובות למעקב אחר פסקאות לצורכי מספור.
Defined lists are often used to track paragraphs for numbering purposes.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2516. מדויק: 2516. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo