הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לפחות" לאנגלית

הצעות

IfElseActivity חייב לכלול לפחות צאצא אחד מסוג IfElseBranchActivity.
An IfElseActivity must have at least one child of type IfElseBranchActivity.
הפעולה מחייבת שהישות תהיה מסוג Entity ותכלול לפחות מאפיין מפתח אחד.
This operation requires the entity be of an Entity Type, and has at least one key property.
דגם OptiPlex 390 מכיל לפחות 10% כמות חומר ממוחזר.
The OptiPlex 390 includes a minimum of 10% post-consumer recycled content.
האובייקט ShapeRange חייב להכיל לפחות שני פריטים.
The ShapeRange object must contain at least two items.
בחר תצורת Exchange אחת לפחות לפני שתמשיך.
Please select at least one Exchange configuration before proceeding.
ServiceNameCollection חייב להכיל לפחות שם שירות אחד.
The ServiceNameCollection must contain at least one service name.
ציין לפחות פריט מידע הרכבה אחד או EndpointUrl.
Please specify at least one of assembly information or EndpointUrl.
לפחות לאחד מעמודות הפקד של DataGridView אין תבנית תאים.
At least one of the DataGridView control's columns has no cell template.
על ה - FormRun להכיל שאילתה שכוללת מקור נתונים אחד לפחות.
The FormRun must contain a query that has at least one data source.
חוברת העבודה חייבת לכלול גיליון גלוי אחד לפחות.
There needs to be at least one visible sheet in the workbook.
לא היתה אפשרות להשלים פעולת גיליון זו משום שחוברת העבודה מכילה PivotTable או פקד מסנן אחד לפחות.
This sheet operation could not be completed because your workbook contains at least one PivotTable, or filter control.
לכן התורמים חייבים להשאר עם המצב הזה לפחות לעשור.
So the donors have to stick with this situation for at least a decade.
אין מספיק שדות בסוג Structured. סוגי Structured חייבים להכיל לפחות שדה אחד.
There are not enough fields in the Structured type. Structured types must have at least one field.
סוג Complex צריך להתקיים עם לפחות 'Element' אחד בנקודה זו.
Complex type expected to exist with at least one 'Element' at this point.
תכונת ETag חייבת לציין לפחות שם מאפיין אחד.
ETag attribute must specify at least one property name.
לפחות רכיב מלאכותי אחד של SSDL דרוש ליצירת StoreItemCollection.
At least one SSDL artifact is required for creating StoreItemCollection.
ל-EntityKey חייבים להיות לפחות שם מפתח אחד וערך מפתח אחד.
An EntityKey must have at least one key name and value.
הוסף שאלה אחת לפחות לסקר ונסה שוב.
Add at least one question to the survey and try again.
כדי לגשת ל - Microsoft Dynamics CRM, דרוש למשתמש תפקיד אבטחה אחד לפחות.
To access Microsoft Dynamics CRM, a user must have at least one security role.
חשבתי שכדאי שאכלול לפחות תמונה אחת של טכנולוגיה בשבילכם.
I thought that I should include at least one shot of technology for you guys.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36753. מדויק: 36753. זמן שחלף: 208 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo