הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לפי סדר האלפבית" לאנגלית

חפש את לפי סדר האלפבית ב: הגדרה מילים נרדפות
alphabetically
in alphabetical order
alphabetized
סמן אפשרות זו כדי למיין את פריטי תוכן העניינים בסגנון שנבחר לפי סדר האלפבית.
Select this option to sort table of contents entries in the selected style alphabetically.
ממיין את הפריטים ברשימה לפי מספרים או לפי סדר האלפבית.
Arranges the listed items numerically and alphabetically.
כברירת מחדל, האזור Properties מציג רק את המאפיינים שכבר הוגדרו, ומסדר אותם לפי סדר האלפבית.
By default, the Properties pane shows only those properties that have been previously set, and arranges them in alphabetical order.
מציג את ההיפר-קישורים לפי סדר האלפבית.
Displays the hyperlinks in alphabetical order.
כל תוכן עניינים הוא כתבה נפרדת הכוללת כותרת ורשימת פריטים המסודרים לפי מספר עמוד או לפי סדר האלפבית.
Each table of contents is a separate story consisting of a heading and a list of entries sorted either by page number or alphabetically.
אני עצור על, בואו נראה, לפי סדר האלפבית:
I, m being held for, let, s see, alphabetically:
רצפי אצווה שתגדירו יופיעו (לפי סדר האלפבית) ברשימת הרצפים המוגדרים מראש, כך שתוכלו לחזור ולהשתמש בהם בעתיד.
Batch sequences that you define appear (in alphabetical order) in the list of predefined sequences so that you can reuse them in later work sessions.
מיון פריטים לפי סדר האלפבית
Sort Entries in Alphabetical Order
אתה מחזיר אותם לפי סדר האלפבית.
You put things back alphabetically.
זה לפי סדר האלפבית האנגלי, מאיי עד זי.
It goes in English alphabetical order from A to Z.
במצב 'הפניה', פריטי האינדקס מסודרים לפי סדר האלפבית ומחולקים למקטעים לפי אותיות.
In Reference mode, index entries are alphabetized and divided into sections by letter.
הנושאים מסודרים לפי סדר האלפבית, לרוב תחת כותרות מקטע (א, ב, ג וכן הלאה).
The topics are sorted alphabetically, typically under section headings (A, B, C, and so on).
אנחנו מתחילים לפי סדר האלפבית
היא רק תסדר תיקים, לפי סדר האלפבית.
כדי לסדר את כל הקבוצות והסגנונות שבקבוצות לפי סדר האלפבית, בחר 'מיין לפי שם' מתפריט החלונית 'סגנונות'.
To alphabetize all groups and styles within groups, choose Sort By Name from the Styles panel menu.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 15. מדויק: 15. זמן שחלף: 38 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo