הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לפי שיקול דעת" לאנגלית

חפש את לפי שיקול דעת ב: הגדרה מילים נרדפות
at will
discretionary
discretion
הוא יודע שהוא יכול להשתמש ברוח לפי שיקול דעת.
It knows that it can use the wind at will.
אחר כך, חברים, תירו לפי שיקול דעת!
After that, comrades, fire at will!
אני רוצה לבקש קרנות לפי שיקול דעת, כדי להתחילארגון שחור תמיכה
I'd like to request discretionary funds, To start an organization supporting black
תחשוב על זה כקרנות לפי שיקול דעת.
Think of it as discretionary funds.
תרשמי בטופס לפי שיקול דעת הקפטן"
Put down "Captain's discretion."
כן, מר אלבנו, הוא ניתן לפי שיקול דעתו של השופט...
It was made at the judge's discretion.
כבקר יש לו גישה לקרנות לפי שיקול דעת.
As controller he's got access to discretionary funds.
עכשיו, פשעים חמורים יש התקציב הגדול ביותר לפי שיקול דעת קצר של מאבק בטרור.
Now, Major Crimes has the biggest discretionary budget short of Counterterrorism.
אחרי הכל, כבוד השופטת, זה היה צו שניתן לפי שיקול דעת...
After all, your honor, this was a discretionary order. Yes.
המימון ניתן לפי שיקול דעת.
The funding is discretionary.
אש לפי שיקול דעת.
Fire at will.
תירו לפי שיקול דעת!
You fire at will!
תירו לפי שיקול דעת -!
No. You fire at will!
הכנתי התגלות לפי שיקול דעת.
I made a discretionary revelation.
הם באו לפי שיקול דעת
They come at will.
תירו לפי שיקול דעתכם, בחורים!
Fire at will, boys!
"לפי שיקול דעתי, אוכל לטבוח באלפים"מהתושבים הטובים שלכם, "כי אני ביחסים קרובים עם מלאך המוות".
At will, I could slay thousands of your best citizens for I am in close relationship with the angel of death.
חברת Intel שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
Intel reserves the right to remove User Content at its sole discretion and without prior notice.
כל החזר כספי נקבע על ידי Dell בהתאם לזמן שעבר ו/או למספר אירועי התמיכה לפי שיקול דעתה של Dell.
Any refund is determined by Dell based on the passage of time and/or the number of support incidents at Dell's discretion.
חברת Intel והמתכננים שלה שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Intel, לנפות, לדחות או להסיר כל תוכן משתמש מאתר האינטרנט או מהחומרים שלה.
Intel and its designees retain the right, at Intel's sole discretion to pre-screen, refuse, or remove any User Content from its Web Site or Materials.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo