הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לפנות" לאנגלית

חפש את לפנות ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

853
238
203
160
101
89
עלינו לפנות לקרחת-היער ולקוות שהרקולס הצליח לברוח.
We should make for the clearing and hope that Hercules was able to escape.
חושב שאתה יכול לפנות דרך לסיפון העליון ומוכן המסוק?
Think you can clear a path to the top deck and ready the chopper?
אני צריך שתעזרו לי לפנות כאן מקום.
I need you guys to help me clear a space here.
Dell מעוניינת לפנות אליך בקשר לכל הזדמנויות המבצעים שעשויות להיות בעתיד הקרוב.
Dell would like to contact you in relation to any sales opportunities you may have in the near future.
על השרת לפנות משאבים. ההפעלה הסתיימה.
The server needs to free resources. Your session has been terminated.
Microsoft אינה משתמשת במידע הנאסף במסגרת תהליך האימות כדי לזהות אותך או לפנות אליך.
Microsoft does not use the information collected during the validation process to identify or contact you.
Dell מעוניינת לפנות אליך עם הצעות, קידומי מכירות ועלונים.
Dell would like to contact you with offers, promotions and newsletter communications.
אנו מזמינים אותך לפנות למנהל תיק הלקוחות שלך בנוגע להיצע העתידי של משפחת מוצרי OptiPlex של Dell.
We invite you to contact your Account Manager regarding Dell's upcoming OptiPlex portfolio.
באפשרותך בנוסף לפנות לנציג המכירות שלך של Dell לקבלת סיוע בהשגת חוזי שירות כלשהם.
You may also contact your Dell sales representative for assistance with obtaining any service contracts.
על הלקוח לפנות לתמיכה הטכנית של Dell לקבלת סיוע בהתקנה מחדש של כל תוכנה נוספת שסופקה בתמונת היצרן המקורית.
The customer should contact Dell Technical Support for assistance in reinstalling any additional software provided on the original factory image.
במקרה של בעיות ניהוליות, באפשרותך לפנות אל Dell בדוא"ל לכתובת.
For administrative issues, you may contact Dell by electronic mail at.
על רשתות קמעונאות גדולות שיש להם הסכם ישיר עם Dell לפנות לצוות הנהלת החשבונות הייעודי לצרכי תמיכה.
Major Retail Chains with a direct agreement with Dell should contact their dedicated account management team for support needs.
Update Advisor עוזר לך לפנות שטח בטלפון כדי שתוכל להוריד את העדכונים האחרונים.
Update Advisor helps you free up space on your phone so you can download the latest updates.
אני חושש התוכניות שלנו לפנות כבר להמתנה.
I'm afraid our plans to vacate have been put on hold.
מורגן, אנחנו חייבים לפנות אותה מכאן.
Morgan, we've got to get her out of here.
בהנחה שזאת הדרך הנכונה לפנות אלייך.
Assuming that's the appropriate way to refer to you.
אנחנו אמורים פשוט לפנות לאחור ולהסתתר?
We're supposed to just... turn around and hide?
עמדנו לפנות את החפצים האחרונים מהבית.
We were going to clear the last few things from the house.
הם פועלים בצינורות דיפלומטיים לפנות הקלינגונים.
They're working through diplomatic channels to contact the Klingons.
והאחוריות עדיין יכולות לפנות קדימה ולסייע בהליכה.
The hind can still be pointed forward to help them walk.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5413. מדויק: 5413. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo