הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לפני יותר משנה" לאנגלית

חפש את לפני יותר משנה ב: הגדרה מילים נרדפות
more than a year ago
for over a year
over a year ago
אז ג'יימס סאטון מת מפצע ירייה שספג לפני יותר משנה.
So James sutton was killed From a gunshot wound he suffered more than a year ago.
מסרטן לפני יותר משנה אבל תראה, ג'ראד לא זוכר.
Cancer more than a year ago, but see, Jared doesn't remember.
אישתי עזבה לפני יותר משנה, ואני מרגיש מאוד בודד.
My wife's been gone for over a year now and I've been really lonely.
אבא, היא מתה לפני יותר משנה.
Dad, she's been gone for over a year.
מישהו נעדר בסיאטל לפני יותר משנה.
Their son went missing in Seattle over a year ago.
לא, זה היה לפני יותר משנה.
No, that was over a year ago.
הפעם האחרונה, לפני יותר משנה.
The last time, over a year ago.
כל זה קרה לפני יותר משנה.
This happened more than a year ago.
הרישיון שלו נשלל לפני יותר משנה בגין רישום תרופות לכאב בלי אישור רופא.
His license was revoked over a year ago for administering pain meds without a doctor's consent.
הבחור האחרון היה לפני יותר משנה, בנקאי לארי מאיירס.
The last guy was over a year ago, a banker Larry Myers.
מרבית בני עמנו הוטמעו ע"י הבורג לפני יותר משנה.
Most of our people were assimilated by the Borg over a year ago.
אבל זה לא תואם סטודנט במכללה שנעלם לפני יותר משנה באריזונה.
But it did match a college student that went missing over a year ago in Arizona.
היא הוקמה לפני יותר משנה, ע"י אדם בשם ארתור ג'נסון.
It was started up just over a year ago by a man named Arthur Janson.
הסרת סידן העצם מעידה שהוא מת לפני יותר משנה.
Bone decalcification indicates he died more than a year ago.
על פי גודלו של הגידול הייתי אומרת לפני יותר משנה.
By the size of that tumor, I'd say over a year ago.
מר פינץ' זה היה באביב האחרון - לפני יותר משנה.
Mr Finch, that was way last spring, way over a year ago.
אני חושב רק אישרתי שעות נוספות על בלש שפרש לפני יותר משנה,
I think I just approved overtime on a detective who retired over a year ago,
לפני יותר משנה, אבל אף פעם לא קיבלתי תשובה.
Over a year ago, but I never got a reply.
במקרה הזה, יצרנו קשר ראשוני לפני יותר משנה ובקושי יצאנו ממנו חיים.
In this case, we made first contact over a year ago and we barely got out of it alive.
יש לך כל-כך הרבה סודות זה היה לפני יותר משנה -?!
That was over a year ago! - How do you not get hives?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 71. מדויק: 71. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo