הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לפעול" לאנגלית

הצעות

לפעמים אנחנו חייבים לפעול בהחלטיות להשתחרר מהעבר.
Sometimes we must act decisively to break free from the past.
כלמהשאנירוצה לגרום לי לעשות זה לפעול לך
All I want to make me do is act you.
אני מניח שעליי לפעול להבטחת צ'ארמינג הייטס.
I'm assuming I should move forward on securing Charming Heights.
העולם נפתח לפנינו, אך עלינו לפעול במהרה.
The world has opened to us, but we must move quickly.
יכולים להיות שהם מחפשים אותנו ולכן אנחנו צריכים לפעול כפיתיון.
They might be looking for us which is why we should act as a decoy.
בינתיים השביתה המשיכה להתגלגל אפילו הסוסי מרוץ התחילו לפעול
meanwhile the strike kept rolling even the pros're getting in on the act
ברגע שהחשוד אושר היינו חייבים לפעול מהר.
Once the subject was confirmed, we had to act quickly.
הוא לפעול למען טובת הקבוצה בכללותה.
They act for the good of the group as a whole.
שגיאת Winsock: הרשת הפסיקה לפעול.
Winsock error: the network has gone down.
זו פצצת עשן המתוזמנת לפעול לאחר שכולם עוזבים.
It's a smoke bomb, timed to go off after everybody leaves.
המשגרים אמורים לחזור לפעול תוך שעה.
We should have transporters back on line within the hour.
תהינו אם היית מוכן לפעול בתור גשש בשבילנו.
We were wondering if you'd consider acting as a scout for us.
אם אתם רוצים הודאה עליכם לפעול מהר.
If you want a confession, you'll have to act quickly.
גם אחרי שנורה החומצה בבטן המשיכה לפעול.
Even after it was shot, the stomach acid kept working.
לתת להם לחשוב שהם ניצחו ואז לפעול.
Let them think they've won and then make your move.
והלב היה קסום כל-כך שהמשיך לפעול.
And the heart was so magical that it still worked.
הוא יכול לפעול בשמם של שאר הקורבנות
He could be acting on behalf of the other victims.
כשהזדקקת לדם היינו צריכים לפעול מהר.
When you needed blood, we had to act fast.
אולי כשהם קרובים אלינו הקללה תוכל לפעול.
Maybe with them close to us our curse can do its work.
או שהם ימשיכו לפעול כך לעומתך"
"or they'll keep doing it unto you."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6993. מדויק: 6993. זמן שחלף: 197 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo