הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לצבור" לאנגלית

accumulate
score
amass
rack up
aggregate
gather
hoard
pile
rack
collect
gain
gaining
parlay
amassing
log

הצעות

29
כשאנחנו מזדקנים, אנחנו נוטים לצבור רעלנים.
As we get older, we tend to accumulate toxins.
מזל שנשבענו להיגמל מנשים כדי שנוכל לצבור את העושר הרב הזה.
Good thing we swore off women so we could accumulate this vast wealth.
אני לא אזמין אותך כדי לצבור כמה ראיות מזויפות נגדי.
I will not invite you in To amass some bogus evidence against me.
הסוג של כסף יוסף גו'רדן היה לצבור לאורך חיים.
The kind of money Joseph Jordan would amass over a lifetime.
אני אתגעגע לניו-יורק, אבל אם אוכל לצבור מספיק כסף
I'll miss New York, but if I can accumulate enough money,
אנחנו יודעים שעם פרוקטוז, אתם נוטים לצבור יותר שומן באזור זה.
We know that with fructose, you tend to accumulate more fat in this area.
האיש היה מפלצת והתחיל לצבור תמיכה.
The man was a monster, and was gaining support.
כשאני משחק ככה, אפשר לצבור כסף
When I play like this, money can be earned.
אפשר עכשיו לצבור ריבית בחשבון בציריך.
It could be accruing interest now in a Zurich account.
בלי לצבור קצת לכלוך מתחת לציפורניים שלך.
You haven't gotten this far without getting a little dirt under your fingernails.
הדברים שאנחנו מוכנים לעשות כדי לצבור מיילים.
The things that we do for 'frequent flyer' mileage.
עלייך לצבור קולות על-מנת להילחם בהם.
Well, you have to gather votes to fight them.
אוכל להשתמש מעבר כדי לצבור כסף עצה נוספת.
I can use the break to rack up some extra tip money.
שהיא שיקרה לגבי ההתקפות כדי שתוכל לצבור כוח.
That it lied about who attacked us so it could seize power.
וג'וליאן לא התאפק לצבור את היארדים בשביל הבונוס שלו
And Julian couldn't resist going for his bonus yards.
הוא צריך לצבור תאוצה אני מניח.
He's got to get a running start, I guess.
ראה אם זה היה אפשרי לצבור הכוחות שלו?
See if it was possible to gain his powers?
הוא ממשיך לצבור רווח בעוד הבולשת בונים את התיק שלהם.
He keeps churning a profit while the feds fatten their case.
חשבתי שאת אמורה לצבור חצי קילו בשבוע רק בשליש האחרון.
I thought you were only supposed to put on a pound a week during your last trimester.
לצבור מאז שהיית בן כמה, 15
You could have accumulated since you were what, 15?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 399. מדויק: 399. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo