הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כסף לצדקה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לצדקה" לאנגלית

to charity for charity to Goodwill
to charities
charitable donation
for righteousness
for charities

הצעות

דולר הכל הולך לצדקה, אבא?
Dollars? - Well, it's all going to charity, Daddy.
האמת שחשבתי לתרום חלק גדול ממנו לצדקה.
I was thinking of donating a large portion of it to charity.
יד-שנייה זה לצדקה וילדים נוספים, לא לכלה ביום חתונתה.
Hand-me-downs are for charity and second children, not for the bride on her wedding day.
ואם זה לצדקה, אוכל להשיג מחיר טוב
Since it's for charity, I could get you a good price.
תרמתי אותה לצדקה כשביקשת ממני לפנות את הארון.
I gave it to Goodwill when you asked me to clean out the cabinet.
אני מוסרת אותם לצדקה אחרי שאני אדחוף אותך פנימה.
I'm giving them to Goodwill after I squeeze you in.
לפיכך הוא החליט לתרום שליש ממשכורתו לצדקה.
He has therefore decided to donate a third of his monthly income to charity.
מיומנויות נגד רצון, כשחלק מההכנסה הולכת לצדקה.
Skill versus will, with part of the proceeds going to charity.
בפעם הבאה שנקבל משכורת נוכל לתת אותה לצדקה.
Next time we get a paycheck we can give it to charity.
אני מבטיח שנתרום חצי מהרווחים לצדקה.
I promise we'll donate half the profits to charity.
כל ההכנסות לצדקה, והתיקים עצמם יעזרו לסביבה.
All proceeds go to charity, and the bags themselves help the environment...
החלטתי לגזור את שערי ולתרום אותו לצדקה.
I have decided to cut my hair and donate it to charity.
זה החלק שלך שאותו תרמת לצדקה.
This is your end, which you donated to charity.
"אני כבר תרמתי לצדקה בשמך"
"I've donated to charity on your behalf."
לכל תלונה אנחנו נתרום בגדים או נעליים לצדקה.
For every complain from you... we will donate clothes or shoes to charity.
איש עשיר נותן לצדקה הוא לא מוזר.
A rich man giving to charity isn't strange.
קדימה, הזכיה הולכת לצדקה, תעזור לי
Come on. Proceeds are going to charity.
מעלת במיליוני דולרים שנועדו לצדקה ושאבת את הכסף לכיסך הפרטי.
You embezzled millions of dollars meant for charity and siphoned the money into your own pockets.
תגיד להם שאתרום עשרה אחוז לצדקה.
Tell them I'll donate 10% to charity.
זו הטבעת של סינגלטרי שהוא תרם לצדקה.
This is singletary's ring that he donated to charity.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 578. מדויק: 578. זמן שחלף: 213 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo