הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לצער" לאנגלית

upset
grief
ג'ולס, אני לא מנסה לצער אותך.
Jules, I'm not trying to upset you.
מכייון שלא רציתי לצער אותך במהלך בחינות הסיום שלך.
Because I didn't want to upset you during your final exams.
אתה חייב לראות מעבר לצער וכעס לאפשרויות של אהבה.
You've got to see beyond the grief and anger to the possibilities of love.
מישהו בייעוץ לצער הפנה אותה אליי.
Someone in Grief Counseling referred her to me.
לכן לקוות להיעשות מאושרת מאהבה זו סיבה ודאית לצער.
So to hope to be made happy by love is a certain cause of grief.
לא, אבל זה עלול לצער אותה
No, but it might upset her.
אל תניח לצער לעוור אותך, ג'יימס.
Don't let grief blind you, James.
אני לא יכולה להאריך בדיבור כי זה יגרום לי לצער.
I can't talk too long or I'll get upset.
אתה נותן לצער שלך להכתיב את מעשייך.
You're letting your grief dictate your actions.
ברגע שתיתן לצער להפוך לכעס, הוא לעולם לא יעזוב אותך.
Once you let your grief become anger, it will never go away.
בואי איתי אל בית הכבאים מחר כדי להיפגש עם היועצת לצער.
Come with me to the firehouse tomorrow to meet with the grief counselor.
לוודא שזה יתבצע לא לברוח עם כל הכסף או לצער את החברה שלו.
To just make sure that that was going to happen, not to, you know, run off with all his money or upset his girlfriend.
מאחר והם כללו בתוכם רק מילים של השטן, שרפנו את כולם, דבר שגרם להם לצער רב.
Since they contained nothing but the words of the devil we burned them all which caused them much grief
הנשיקה הכנה שנשקתי לאחרונה הובילה לצער.
The last honest kiss I had only led to sorrow.
אתה לא מתקרב אפילו להגדרה שלי לצער.
You don't even come close to my definition of grief.
חברי היקר אסור לך להיכנע לצער.
My dear friend, u you must not give way to your grief.
לצער העוזר שלי, התשובה היא לא.
Unfortunately for my assistant, the answer's no.
הוא צריך להיות הקפיד מאוד שלא לצער אותה.
He has to be very careful not to upset her.
לצער כולם, ניצחון זה גרם.
Unfortunately, this victory made the people arrogant.
לצער בעלך נראה שדניאל ירש את האכזריות שלכם.
Unfortunately for your husband, it seems Daniel inherited twice your ruthlessness.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4442. מדויק: 4442. זמן שחלף: 164 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo