הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לצפון" לאנגלית

הצעות

61
ואז אחרי זה ניסע לצפון קרוליינה וטנסי.
And then after that we go to North Carolina and Tennessee.
ציפורים אלו נודדות לצפון אפריקה בחורף.
These birds migrate to North Africa in winter.
נסיגה תוביל אותם, מעבר להרים לצפון
Retreat would take them beyond The mountains to the north.
המפקד מאקארתור ציווה על צבא האו"ם להתקדם לצפון
General MacArthur has ordered UN forces to advance to the north.
לכן היא ביקשה ממני לנסוע לצפון אירלנד.
That is why she's asked me to go to Northern Ireland.
ב -1981 נסעתי לצפון אירלנד.
In 1981, I went to Northern Ireland.
שמעתי שסטלה יוצאת לנסיעה ארוכה לצפון קנדה.
I heard Stella's pulling a long haul up to Northern Canada.
בניו של אודין והם הרגו שני זקיפים ונמלטו לצפון.
The sons of Odin, and they killed two sentries escaping to the North.
והעניין הוא ששינוי זה איננו מיוחד לצפון אמריקה.
And the thing is, this sudden switchover isn't confined to North America.
אני רוצה שתשיגי שני כרטיסים לטיסה הקרובה לצפון דקוטה.
Get two tickets on the first flight to North Dakota.
הוא הלך לצפון קוריאה והחזיר את שתי השבויות
He went to North Korea, got the two girls home.
האם אחד מכם נסע לצפון קוריאה בשנה האחרונה?
Have either of you traveled to North Korea in the past year?
אני שולח אתכם לצפון קוריאה כרואי חשבון שוויצרים של חברת ביטוח.
I'm sending you to North Korea posing as Swiss insurance auditors.
לא ידעתי שהם עברו לצפון קרוליינה.
I didn't know they moved to North Carolina.
הוא מתכנן לצאת במסע לצפון אנגליה.
He is planning to make a progress to the North of England.
מה אם ישלחו אותנו לצפון אפריקה?
What if they send us to North Africa?
אנחנו יכולים להקפיץ את דני לצפון פילדלפיה?
Can we give Danny a ride to North Philly?
יש להניח על העקבים של טיול לכאורה שלו לצפון קוריאה.
Presumably on the heels of his alleged trip to North Korea.
היא הייתה כבר 25 כשמייקל לקח אותו לצפון קרוליינה.
She would've been 25 when Michael took him to North Carolina.
קפטן צ'נדלר הוא כיום במעצר והוא בדרך חזרה לצפון אמריקה.
Captain Chandler is currently under arrest and is heading back to North America.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 604. מדויק: 604. זמן שחלף: 127 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo