הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: לצפות בזה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לצפות" לאנגלית

הצעות

הצג את חלון 'צג אירועים' כדי לצפות באירועי אוטומציה שמופעלים במופע של תוכנית Visio.
Show the Event Monitor window to watch the automation events that fire in an instance of the Visio program.
כדי לצפות בווידאו, דרושה לך הגירסה העדכנית ביותר של Flash.
To watch this video, you need the latest version of Flash.
מכיוון שאנו יודעים שהזיכרון הושתל אנחנו יכולים לצפות למצוא חריגות
Because we know the memory was implanted we can expect to find anomalies.
קונלן, עלינו לצפות לפיצוצים נוספים בשקילה?
Conlan, can we expect any more fireworks at the weigh-in?
השתמש ב - Web Part חברים כדי לצפות ברשימה של החברים באתר ובמצבם המקוון.
Use the Members Web Part to see a list of the site members and their online status.
אתר המשמש לאירוח שידורי PowerPoint. מציגים יכולים להתחבר לאתר זה וליצור קישור שבאמצעותו יוכלו צופים מרוחקים לצפות בהצגת שקופיות בדפדפן אינטרנט.
A site used for hosting PowerPoint broadcasts. Presenters can connect to this site and create a link for remote viewers to watch a slide show in a web browser.
הם יכולים לצפות במסך מתעורר לחיים בעזרת טכנולוגיית NVIDIA 3D Vision, המספקת אפקטים סטריאוסקופים מדהימים בתלת-ממד למאות משחקים וסרטים חדשים.
They can watch their screens come to life with NVIDIA 3D Vision technology, delivering intense stereoscopic 3D effects on hundreds of new games and movie titles.
רכבתי למפרץ הבוקר כדי לצפות בזריחה.
I biked across the bay this morning to watch the sunrise.
מתי נוכל לצפות לשמוע משהו מהנשיא?
When can we expect to hear something from the President?
מחבר את אנטנת הטלוויזיה כדי שתוכלי לצפות
Hooking up the TV aerial so you can watch TV.
ומתי נוכל לצפות לחברתו של הילד המסכן?
And when can we expect the audience with the poor boy?
את יכולה לצפות ממנו"לצאת דרך חנות המזכרות"
You can expect him to "exit through the gift shop."
אנחנו הולכים לעשות ברביקיו ואז לצפות בזיקוקי הדינור.
we're going to have a barbecue and then watch the fireworks.
דוקטור האסלדורף, למה אפשר לצפות בשעות הקרובות?
Dr Hasseldorf, what can we expect in the next few hours?
המבקרים שתלו אותה אצלך כדי לצפות ולחכות.
The v's planted her with you to watch and wait.
לצפות בזריחה ולקבל ארוחת בוקר רומנטית בדיינר.
Watch the sunrise and get a romantic breakfast at the diner.
לצפות בטלוויזיה ולאכול יותר מדי ממתקים.
Your job is to... watch television and eat way too much candy.
משתמשי InCopy יכולים לצפות בכפולה שסובבה בקבצים מנוהלים.
InCopy users can view a rotated spread in managed files.
ואתה צריך לצפות ולטפל אחד בשני.
And you have to watch and take care of each other.
אז הוא ינסה לצפות בתגובות שלכם.
And so it's going to try to watch your response.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12236. מדויק: 12236. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo