הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לקבל" לאנגלית

הצעות

השרת מוגדר לקבל חיבורים מחשבונות עם אישורים של Windows בלבד.
The server is configured to accept connections only from accounts with Windows credentials.
עליך לקבל את תנאי רישיון התוכנה של Microsoft כדי להמשיך בהתקנה.
You must accept the Microsoft Software License Terms in order to continue the installation.
על השיטות בממשקי אירועי COM לקבל מחלקה אחת הנגזרת מנציג כפרמטר ולהיות בעלות ערך החזרה void.
Methods on COM event interfaces must take a single delegate derived class as a parameter and have a void return type.
אפשר ל-Skype לקבל הודעה כאשר מישהו מתקשר ואתה מנותק או שאינך נמצא ליד המחשב.
Let Skype take a message if you're offline or away from your computer when someone calls.
בקשות משמשות לניהול דוחות מצב שברצונך לקבל מהמשאבים שלך.
Requests are used to manage Status Reports you want to receive from your resources.
אפשר להתראות לקבל מידע בזמן אמת אודות פעילות המשתמשים בארגון Office 365.
Enable alerts to receive real-time information about user activity in your Office 365 organization.
שירות Microsoft Exchange RPC הופעל בהצלחה והוא מוכן כעת לקבל כניסות לתיקיות ציבוריות.
The Microsoft Exchange RPC service has started successfully and is now ready to accept sign-ins to public folders.
ל - NamespaceList אין אפשרות לקבל מרחבי שמות כפולים.
NamespaceList could not accept duplicate namespaces.
כדי ללמוד כיצד לקבל קבצי cookies, עיין בעזרה בדפדפן שלך.
To learn how to accept cookies, see your browser Help.
כלל כניסה עבור Exchange Server כדי לאפשר לשירות MSExchangeRepl לקבל תקשורת של ממפה נקודות קצה של RPC.
Inbound rule for Exchange Server to allow the MSExchangeRepl service to receive RPC endpoint mapper communication.
Setup.exe אינו יכול לקבל פרמטרים של שורת פקודה. השתמש במקום זאת ב -.
Setup.exe can't accept command-line parameters. Use instead.
המספר הממוצע של אלפיות השניה הדרוש ל - seedingrequest כדי להתחיל לקבל נתונים.
Average number of milliseconds before a seedingrequest starts to receive data.
העבר את Outlook למצב מקוון לפני שתנסה לשלוח או לקבל דואר.
Switch Outlook to Online mode before attempting to send or receive mail.
Dell אינה יכולה לקבל עגלת קניות עם שני תנאי רכישה שונים.
Dell cannot accept a shopping cart with two different purchasing terms.
יהיה מעניין למצוא לכך פרשנות שאוכל לקבל,
Well, it would be interesting to find the interpretation where I would accept that.
ברצוני לקבל מידע על הנושאים הבאים:
I would like to receive information on the following topics:
באפשרותך לציין כיצד ברצונך לקבל הודעה שהמרת המסמך הושלמה.
You can specify how you want to receive notification that the document conversion is complete.
כן, אנ מסכים לקבל עידכונים מיישום זה
Yes, I ALLOW my system to receive updates from this application
לא ניתן לקבל את בקשת WebSocket. אירעה שגיאה לא ידועה.
Cannot accept the WebSocket request. An unknown error occurred.
ניתן לקבל את דגמי OptiPlex 960 החדשים עם ערכה שקטה בתצורות נבחרות.
The new OptiPlex 960 models can be offered with a Quiet Kit on selected configurations.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 55197. מדויק: 55197. זמן שחלף: 192 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo