הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לקבלת מידע נוסף" לאנגלית

חפש את לקבלת מידע נוסף ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
for more information
to learn more
for more info
for further information
for additional information
find out more

הצעות

לקבלת מידע נוסף, עיינו בעזרה של יישומי Adobe.
For more information, see Help for the specific Adobe applications.
לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק Microsoft Dynamics.
Contact your Microsoft Dynamics vendor for more information.
זה אינו מפתח מוצר חוקי של Office. עיין בדוגמאות לעיל לקבלת מידע נוסף.
This is not a valid Office Product key. See above examples to learn more.
לחץ כאן לקבלת מידע נוסף על אפשרויות התשלום של Dell.
Click here to learn more about Dell Payment options.
פתח את המסמך ב - Office לקבלת מידע נוסף.
Open the document in Office for more info.
Microsoft Azure מציע אפשרויות תמיכה גמישות. לחץ כאן לקבלת מידע נוסף.
Microsoft Azure offers flexible support options. Click here for more info.
דפדפן האינטרנט שלך שינה דף זה כדי לסייע במניעת Scripting מרובה אתרים. לחץ כאן לקבלת מידע נוסף...
Your web browser has modified this page to help prevent cross-site scripting. Click here for more information...
השלמת רכיב דרוש אחד או יותר של רכיבי Office נכשלה. לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ יומן ההתקנה.
One or more required Office components failed to complete successfully. For more information, consult the setup log file.
ל - Publisher אין אפשרות להמשיך בהדפסה עקב שגיאה. לקבלת מידע נוסף, הקש F1.
Publisher cannot continue printing because of an error. For more information, press F1.
אירע כשל במהלך ההתקנה. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft Knowledge Base בשם $(PACKAGE.FAILURE.KBARTICLE).
A failure occurred during installation. For more information, see the Microsoft Knowledge Base article $(PACKAGE.FAILURE.KBARTICLE).
לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ יומן הרישום של גרפיקת SmartArt.
For more information, see the log file for SmartArt graphics.
רישום הערכת התאימות של Internet Explorer מופעל. לחץ על הסמל לקבלת מידע נוסף.
Internet Explorer compatibility evaluation logging is turned on. Click the icon for more information.
הקובץ LPVersioning מכיל ערך לא חוקי. עיין ביומן הרישום של Exchange לקבלת מידע נוסף.
The LPVersioning file has an invalid value. Please check the Exchange Log for more information.
הגדרות ההצפנה אינו חוקיות. התקן מחדש את Microsoft Access או פנה למנהל המערכת לקבלת מידע נוסף.
Your encryption settings are not valid. Re-install Microsoft Access or contact your administrator for more information.
הוחזרה תגובת null ממתאם מקור הנתונים בשרת. פנה אל מנהל השרת לקבלת מידע נוסף.
A null response was returned from the data source adapter on the server. Contact the server administrator for more information.
דף זה כולל פריטים המחייבים את Microsoft.NET Framework גירסה 2.0. לחץ פעמיים על סמל שורת המצב להלן לקבלת מידע נוסף.
This page contains items that require the Microsoft.NET Framework Version 2.0. Double-click on the status bar icon below for more information.
רענון הנתונים נכשל. עיין בעזרה של ( idsEventViewerShort) לקבלת מידע נוסף.
Failed to refresh (! idsEventViewerShort) help for more information.
לא ניתן להתקין מוצרי SharePoint 2013 במצב עצמאי בבקר תחום. לקבלת מידע נוסף אודות שדרוג, ראה.
SharePoint 2013 Products cannot be installed in Stand-alone mode on a Domain Controller. For more information on upgrading, see.
יש לשדרג את החשבון לחשבון Windows Live Hotmail בקר בכתובת לקבלת מידע נוסף
Account must be upgraded to a Windows Live Hotmail account. Visit for more information
לא היתה אפשרות לטעון את הדף עקב שגיאה פנימית ב - Project Server. נא עיין ביומן האירועים לקבלת מידע נוסף.
It was not possible to load the page due to an internal error in Project Server. Please refer to the Event Log for more information.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 495. מדויק: 495. זמן שחלף: 121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo