הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לקחת כמובן מאליו" לאנגלית

חפש את לקחת כמובן מאליו ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
take for granted
יש הרבה דברים אני נהגתי לקחת כמובן מאליו.
There's a lot of things I used to take for granted.
כי משפחה היא מתנה יקרה שאי אפשר לקחת כמובן מאליו.
Because a family is a precious gift you can't take for granted.
אנחנו רוצים בעולם שבו כל ילד, בדיוק כמוכם, יכול לקחת כמובן מאליו עולם חופשי מפוליו.
We want a world in which every child, just like you guys, can take for granted a polio-free world.
כדי שבקרוב מאוד כל ילד, כל הורה בכל מקום יוכל גם כן לקחת כמובן מאליו חיים חופשיים מפוליו לתמיד.
so that very soon every child, every parent everywhere can also take for granted a polio-free life forever.
לברכות של מזון ומשפחה, לדברים הקטנים שאנחנו נהגו לקחת כמובן מאליו, ורק להיות בבית...
For the blessings of food and family, for the little things we used to take for granted, and for just being home...
גדלנו ולקחנו כמובן מאליו הרבה דברים שהורי לא יכלו לקחת כמובן מאליו כאשר הם גדלו - דברים כגון חשמל קבוע בבתים שלנו, דברים כמו בתי ספר מעבר לרחוב ובתי חולים במורד הרחוב וארטיקים בחצר האחורית.
We grew up taking for granted a lot of the things that my parents couldn't take for granted when they grew up - things like power always on in our houses, things like schools across the street and hospitals down the road and popsicles in the backyard.
לעולם אל לנו לקחת כמובן מאליו כמה ברי מזל אנחנו להיות בבית שלאחים בו יש סדר עדיפות נכון.
We should never take for granted how lucky we are to be in a house whose brothers have their priorities straight.
שאנחנו לא יכולים לקחת כמובן מאליו את הכפריים האלה.
Or, at least we now know we can't take these villagers for granted.
נישואים כה מושלמים שיכולתי לקחת כמובן מאליו משך שנים פתאום מתפוצצים.
A marriage so perfect that I could take it for granted for years suddenly explodes.
אלמוות הוא דבר שקל לקחת כמובן מאליו.
(Bishop): Immortality is an easy thing to take for granted.
זה לא משהו שאפשר לקחת כמובן מאליו בטנזניה, נכון?
That's not something to be taken for granted in Tanzania, is it?
אם יש משהו שלמדת לפני 16 שנה זה שאתה לא יכול לקחת כמובן מאליו נאמנויות של אחרים.
If there's one thing you learned 16 years ago, it's that you shouldn't take people's loyalty for granted.
הייתי מנסה להעריך את הדברים שלקחתי כמובן מאליו.
Well, I'd try to appreciate the things I took for granted.
הטעויות שלי, הכל לקחתי כמובן מאליו.
My mistakes, everything I took for granted.
אבל כנות היא דבר שלקחתי כמובן מאליו.
But honesty was something I took for granted.
לקחתי כמובן מאליו את מה שאני מסוגל לעשות.
Took for granted what I could do. I was sloppy with my life.
וכן היה לי מישהו מיוחד שלקחתי כמובן מאליו כל הלילה.
And I did have someone special who I'd been taking for granted all night.
באתי להגיד לך שאני מתגעגע אליך וכי לקחתי כמובן מאליו וכי אני יודע שלקחתי עבור שהענקת ושאני באמת, באמת מצטער שלקחתי אותך כמובן מאליו.
I came to tell you that I miss you and that I took for granted and that I know that I took for you granted and that I'm really, really sorry I took you for granted.
הדברים שלקחתי כמובן מאליו אבל אני חושב שאנחנו צריכים, לעבור את כל זה
But I think we have to go through all this stuff, you know, to get to the places we want to be.
זה מביא אותנו חזרה לרשת שלנו ולאנטנות על גג השגרירות השווצרית בברלין ופרוייקט ה"אתה יכול לשמוע אותי "אנחנו צריכים לא לקחת כמובן מאליו להיות מחוברים בלי גבולות.
This brings us back to our network and to the antennas on the roof of the Swiss Embassy in Berlin and the "Can You Hear Me?" project.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 24. זמן שחלף: 64 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo