הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לקחת פיקוד על" לאנגלית

חפש את לקחת פיקוד על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to take over
take charge of
take control of
to take command of
מר גריסום ביקש ממני בתור טובה אישית לקחת פיקוד על כל עסקיו עד לחזרתו
Mr. Grissom asked me, as a personal favor... to take over all his businesses until he returns.
טוב, בגלל שג"ו, התעלף באשמתי מאחריותי לקחת פיקוד על החקירה הזאת.
All right, since it's my fault that Joe got knocked out, it is now my responsibility to take over the investigation.
אני מרגיש מספיק טוב בכדי לקחת פיקוד על מבצעי האוויר.
I'm well enough to take charge of air operations.
אדו ני היו"ר, אתה חיי ב לקחת פיקוד על המצב מיד.
Chairman Chow, you must take control of the situation immediately.
הוטל עלינו לקחת פיקוד על חקירת הרצח של לאונרד קוב.
We have been tasked to take over the enquiry - the muder of Lennie Cobb.
אני לא מבין מי נתן לך את הסמכות לקחת פיקוד על מועדון גלי?
I don't understand who gave her the authority to take over Glee Club.
אז האישה הרגה אותו בשביל לקחת פיקוד על הסחיטה בשביל עצמה?
So the wife killed Nick in order to take over the blackmail herself?
אז תנסה לקחת פיקוד על מאדים, אם אתה תושב כדור הארץ?
So try to take over Mars, will you... Earthling?
בשנה האחרונה, ריחמתי על המקהלה, וביה"ס הזה נהנה מתקופה חסרת תקדים של שלום, אבל אם לוטי, ליצן הרוטב מורשה לקחת פיקוד על המקהלה, הסבלנות שלי לאומנויות בבית הספר הזה תיגמר.
For the past year, I have shown the glee club mercy, and this school has enjoyed an unprecedented era of peace, but if floaty the Gravy Clown is allowed to take over Glee Club, my détente with the art in this school
חשבתי על לקחת פיקוד על המוות שלי ע"י שימוש בכדורים.
I thought about taking charge of my death by using those pills.
אני חושש שאני צריך לקחת פיקוד על המוצב הזה.
I'm afraid I must take command of this garrison.
ומיד לקחת פיקוד על החולה עם ההתקפים...
Since you took over the seizure patient...
מי יכול לקחת פיקוד על היחידה שלך.
Who might take over your division.
זה אמור לקחת פיקוד על המחשב המרכזי.
It's supposed to connect to the mainframe.
אך רק אם תיתן לי לקחת פיקוד על התקשורת.
But only if you let me take lead with the media.
מר שו, פין לא יכול לקחת פיקוד על המקהלה
Mr. Shue, Finn cannot take over Glee Club.
אוכל לקחת פיקוד על צוותי הפיקוח, לוודא שהפליטים לא יחשפו.
I can take command of the inspection teams, make sure the refugees aren't discovered.
וקו החזית בסכנה אני מבקש לקחת פיקוד על הכוחות
I humbly request that you take charge of the troops.
מישהו צריך לקחת פיקוד על מכונת התקליטים הזאת.
Someone has to take control of this jukebox.
אתה ביקשת ממני לקחת פיקוד על הספינה הזאת, וזה מה שאני עושה.
You asked me to take command of this ship, and that's what I'm doing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39. מדויק: 39. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo