הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לקצץ" לאנגלית

cut
trim
chop
clip
downsize
slash
undercut
sizing
cutting
downsizing
cutoff
העובדים לקצץ לפעמים מעבר לסמטה כדי להגיע לחניון הסמוך.
The employees sometimes cut across the alley to get to the parking garage next door.
אם את מרגישה אשמה, תוכלי לקצץ במסז'ים לסנדוויצ'ים.
If you feel really guilty, you could cut down on massages for Sandwiches.
לא כאילו יש חוסר לקצץ בעיר הזאת.
Not like there's a lack of trim in this city.
הוא גובה בינוני, תספורת לקצץ, לבנות צבא.
He's medium height, trim haircut, military build.
למה פשוט לא לקצץ אותה לחתיכות ולהשליכה למכולת האשפה?
Why not just chop her up in pieces and stuff her in the dumpster?
מנסות לקצץ את הדיחות השמנות למרות זאת
Trying to cut down on the fat jokes though.
אני צריך לקצץ לך עשרים אחוז מהמשכורת
I should cut your salary 20%!
לקצץ בקצוות, לשמור על האורך?
Trim the ends, keep the length?
ובאותו הזמן, הממשלה תוכל לקצץ בהוצאות.
At the same time, the government can cut expenditure.
אני פשוט לשים את הקערה הכחולה מעל ראשו לקצץ.
I just put the blue bowl over his head and trim.
אתה צריך לבוא מסביב ואני יהיה לקצץ אותו.
You should come round and I'll trim it.
יכולת לקצץ בעלויות הטכנולוגיה והתשתית ללא צמצום בצוות.
Ability to cut technology and infrastructure costs without staff reductions.
חיילנו יכולים היו לקצץ אותם כמו בחיטה.
Our troops could've cut them down like wheat.
זה חתיכה קטנה של לקצץ שמחזיקה עולה בכאן ולבקר אותך.
That little piece of trim that keeps coming up in here and visiting you.
תצטרכי להוריד משהו אחר או לקצץ.
You'll have to cut something else or make trims.
הוא אמר שהוא רוצה לקצץ בנסיעות.
He said he wants to cut down on his traveling.
עליי להיות חסכנית עכשיו, לקצץ בפינוקים רבים...
I have to be frugal now, cut back on many luxuries...
כנראה צריך לקצץ קצת אחרי שהילדים נולדים מדי.
Probably have to cut back a little after the kids are born too.
קיבלנו הוראה לקצץ את המחקר שלנו בחצי.
We've been ordered to cut our study group by half.
הייתי צריכה לקצץ ברשימת הלקוחות שלי.
I've had to cut back on my client list.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 597. מדויק: 597. זמן שחלף: 268 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo