הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לקשור" לאנגלית

ראה גם: לקשור קשר
חפש את לקשור ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
tie
strap
bind
tether
link
connect
attach
restrain
chain
knot
string
conspire
tying tied
rope

הצעות

ובית ומכונית לקשור אותך רק למטה.
And a house and a car only tie you down.
האם יש דרך שנוכל לקשור אותו ישירות לפסק?
Is there a way that we can tie it directly to Fisk?
מנסים לקשור אותך לכסא החשמלי, בחור
We're trying to strap you to the electric chair, boy.
אנחנו פשוט לקשור ילדי למטה עם סרט דביק.
We just strap our kids down with duct tape.
מקור התוכן צריך להכיל מידע מתאים לתכונת HTML שברצונך לקשור.
The content source should hold data that's appropriate for the HTML attribute you want to bind.
כעת עלייך לקשור את עמודת מזהה הרשומה לשדה הטופס המוסתר.
Next, you must bind the record ID column to the hidden form field.
לקשור ספרה שמונה פעלו דרך בקצה החבל.
Tie a figure eight follow through in the end of the rope.
ניתן לקשור רישיון לנכס בלשונית 'הפעל רישיונות'.
You can bind a license to an asset In the Activate Licenses tab.
בחינה משפטית, אנחנו צריכים משהו שיכול לקשור אותו לקורבן.
Forensically, we need something That can tie him to the victim.
אבל במעבדה שלנו יכול לקשור הגוף של לולה ופגיעות ישירות המכונית שלך.
But our lab can tie Lola's body and injuries directly to your car.
אפשר לקשור מישהו חזק עם הדבר הזה.
You could tie someone up pretty nice with this stuff.
הבוס אמר שאנחנו צריכים לקשור ולחזק כל כלוב פעמיים.
The boss said we should secure each cage and tie them down twice
לקשור אותו מהחלק האחורי של אופנוע השלג.
Tie him from the back of the snowmobile.
אם השוטרים לא ימצאו ראיות ממשיות לקשור אותנו לפריצות...
Unless the cops can tie us to the robberies With physical evidence...
כדאי לך לקשור את הסמים לציפורים.
Maybe you should strap the drugs to the birds.
אשתך אי פעם לקשור אותך, לארי?
Your wife ever tie you up, Larry?
האם תוכל לעזור לי לקשור אותו כך שנגביל תנועות מיותרות?
Would you just help me strap him in to limit any excess movement?
לחטוף את הסנדי טלפיים לקשור אותו בשק
Kidnap the Sandy Claws Tie him in a bag
איש מהטיפשים האחרים לא מסוגל לקשור שרוכים בלי ברטאוסקי.
None of these imbeciles could tie shoes without Bartowski's say-so.
והיא הבינה שלא ניתן לקשור אותי.
And she understood you can't tie me down.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1923. מדויק: 1923. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo