הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לראות" לאנגלית

חפש את לראות ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

+10k
4360
3522
2918
1550
1309
1152
1040
החלונית Preview מאפשרת לראות גרסה של התמונה המבוססת על ההגדרות הנוכחיות שלך.
The Preview panel lets you see a version of the image with your current settings.
לא ניתן לראות את ההשפעה של תמונה אינטראקטיבית בתצוגת Design.
You cannot see the effect of a rollover image in Design view.
יש תוכנית מעולה בטלויזיה האמריקאית שאתם חייבים לראות.
There's a great show on American television that you have to watch.
אנחנו יכולים ממש לראות איך המעגלים בנויים.
We can start to actually look at how circuits are configured.
ואנו יכולים לראות מה היחס בין השניים.
And we can see what the relationship is between those two things.
באפשרותך לראות אילו בחירות נשמרו בכרטיסיות הבאות.
You can see which selections have been saved on the following tabs.
ואתם יכולים לראות את השוטרים בצילום הזה.
And you can see the cops in this footage right here.
1! s! מציג/ה תוכן, אך לא תוכל לראות אותו במכשיר זה.
1! s! is presenting content, but you won't be able to see it on this device.
בקושי יכולתי לראות למרחק של מטר,
I could hardly see five feet in front of myself.
אתם יכולים לראות אך מערכת שכזאת יכולה להתאים בדיוק לפרוייקט InSTEDD של לארי בריליאנט.
You could see that some kind of system like this would actually be a really good fit with Larry Brilliant's InSTEDD project.
אפשר לראות עיוורון מרצון בחפזון להיכנס למלחמה בעירק.
You could see willful blindness in the run-up to the Iraq War.
ועכשיו אנחנו יכולים לראות שקצב השינוי היה אדיר ביפן
And now we can see that the rate of change was enormous in Japan.
ניתן לראות כאן הרבה שונות בהתנהגות.
You can see a lot of diversity in the behavior here.
זה יהיה מעניין לראות מה נעשה במבחנים האולימפיים.
It will be interesting to see what we do in our Olympic trials.
ומימין אפשר לראות פתית שלג שנוצר סיימטית.
Then on the right we can see a cymatically created snowflake.
אפילו לא הלכתי לראות מה קורה.
I didn't even go and see what was happening.
ספר לנו על כלים חדשים אחרים שהיית מעוניין לראות בדף Work Essentials.
Tell us about other new tools you would like to see on the Work Essentials page.
השתמש בערכה מוגבלת של תכונות הניתוח ב - Zoom. החברים בקבוצה זו יכולים לראות רק את המסמכים המוקצים להם.
Use a limited set of the analysis features in Zoom. Members of this group can see only the documents that are assigned to them.
למדו לנוע והחלו לראות. ראשונות העיניים צמחו בטרילוביטים.
It learned to move and began to see. The first eyes grew on trilobites.
וזה משהו שאנשים יכולים לראות ולהצביע עליו.
Now this is something that people can see and point to.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 88718. מדויק: 88718. זמן שחלף: 322 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo