הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לרשימה" לאנגלית

to the list on the list
on the roster
the pile
blacklisted

הצעות

44
31
הייתי רוצה להוסיף את שמך לרשימה?
I'd like to add your name to the list.
נא הזן את טקסט הערך כדי להוסיף פריט לרשימה
Please enter the value text to add an item to the list
אז אולי השותף הכניס אותם לרשימה.
All right, well, maybe the partner put them on the list.
אפילו לא הייתי חושב להכניס את זה לרשימה
I wouldn't even think to put that on the list.
היא רוצה שתבקשי מרפאל להחזיר אותנו לרשימה.
She wants you to ask Rafael if he can get us back on the list.
עבור לרשימה ולניהול של דף אתרי הפורטל
Go to the list and manage of portal sites page
הוסף לרשימה בעלים משותף אחד לפחות.
Add a least one co-owner to the list.
הסגנון החדש יחול באופן אוטומטי על פריטים נוספים שתוסיף לרשימה.
The new style will automatically apply to additional items you add to the list.
לאחר מכן, הוסיפו אותו לרשימה.
Then, add it to the list.
אתה יכול להוסיף את שמי לרשימה.
You can put my name on the list.
סגנונות פסקה שהוקצו לרשימה מוקצים מחדש לרשימה תחת שמה החדש.
Paragraph styles that are assigned to the list are reassigned to the list under its new name.
צור רשימה באתר SharePoint וטבלה במסד הנתונים הנוכחי המכילה קישור לרשימה החדשה שנוצרה.
Create a list on a SharePoint site and a table in the current database that links to the newly created list.
המרת גרפיקת SmartArt לרשימה עם תבליטים והסרת כל הצורות.
Converts a SmartArt graphic to a bulleted list and removes all the shapes.
להוספת רמות הרשאה לרשימה, לחץ על Define.
To add authorization levels to the list, click Define.
אובייקטים שנוספו לרשימה של BindingSource חייבים להיות מאותו סוג.
Objects added to a BindingSource's list must all be of the same type.
קובע אם BindingSource מאפשר הוספה של פריטים חדשים לרשימה.
Determines whether the BindingSource allows new items to be added to the list.
אין אפשרות להוסיף שורות לרשימה כאשר הדגל ReadOnly מוגדר כ - True.
Cannot add rows to a List with the ReadOnly flag set to True.
הדף שבחרת אינו מכיל הפניה לרשימה הנכונה של SharePoint. נא בחר דף אחר.
The page you have selected does not contain a reference to the correct SharePoint list. Please select another page.
בחר סדרת פסקאות שיש להפוך לרשימה.
Select a series of paragraphs to make into a list.
בחר בעורך לסוג הקובץ בלחיצה על לחצן הפלוס (+) שמעל לרשימה Editors והשלם את תיבת הדו-שיח שמופיעה.
Select an editor for the file type by clicking the Plus (+) button above the Editors list and completing the dialog box that appears.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 988. מדויק: 988. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo