הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לרשימה זו" לאנגלית

to this list
to that list
Gordon
מספר הפריטים בשרת השייכים כעת לרשימה זו.
The number of items on the server that currently belong to this list.
העבירו לרשימה זו גופנים שאין ברצונכם להטמיע.
Move fonts that you do not want to embed to this list.
בואו להוסיף פריטים מסוימים לרשימה זו, תהיה לנו?
Let's add some items to that list, shall we?
כל מי שאתה רוצה להוסיף לרשימה זו, קאפרי?
Anyone you want to add to that list, Caffrey?
ניתן להוסיף לרשימה זו חמש תצורות לכל היותר.
A maximum of 5 configurations can be added to this list.
ספר לנו מדוע עליך לגשת לרשימה זו.
Let us know why you need access to this list.
נא לא להוסיף עוד כל חיי לרשימה זו.
Please do not add any more lives to that list.
שייך מחבר זה לשרתים הבאים המכילים תפקידי תעבורה. ניתן גם להוסיף מנויי קצה לרשימה זו.
Associate this connector with the following servers containing transport roles. You can also add Edge Subscriptions to this list.
אין אפשרות להוסיף אובייקטים חיצוניים לרשימה זו.
Cannot add external objects to this list.
הוסף את השם שלך לרשימה זו כדי לקבל הודעה בעת הכנסת הנכס
Add your name to this list in order to be notified when the asset is checked in
ציין אם על כל הפריטים להפוך לרשומות בעת הוספתם לרשימה זו.
Specify whether all items should become records when added to this list.
אירעה שגיאה בעת חיבור לרשימה זו. ודא שבשרת פועל SharePoint Server 2010 עם Enterprise Client Access License, ולחץ על 'פתור שגיאה' כדי לנסות שנית את הפעולה.
An error occurred while connecting to this list. Ensure that the server is running SharePoint Server 2010 with Enterprise Client Access License, and click Resolve Error to re-try the operation.
אין באפשרותך ליצור עמודת בדיקת מידע לרשימה זו מאחר שאין לך גישה אליה.
You may not create a lookup column to this list because you have no access to it.
שלח קישור לרשימה זו בדואר אלקטרוני.
E-mail a link to this list.
אין אפשרות להסיר את הצומת מ - LruList מכיוון שהוא אינו שייך לרשימה זו
Cannot remove the node from the LruList because it does not belong to that list
חכה, יש לי עוד דבר אחד הייתי רוצה להוסיף לרשימה זו, וזה משהו רק הזקנים יכולים לתת.
Hold on, I've got one more thing I'd like to add to that list, and it's something only the Elders can give.
שייך מחבר זה לשרתי תעבורת הרכזת הבאים. לחלופין, באפשרותך להוסיף לרשימה זו מנויים לתעבורת קצה.
Associate this connector with the following Hub Transport servers. Alternatively, you can add Edge Subscriptions to this list.
"משוגע ברגי אוחז" לרשימה זו.
"wrench-wielding madman" to that list.
כתובת הדואר האלקטרוני של שולח זה היא פנימית מתוך הארגון שלך ולא ניתן להוסיפה לרשימה זו.
The e-mail address for this sender is internal to your organization and cannot be added to this list.
הוסף עמודה של מילות מפתח ארגוניות לרשימה זו ואפשר סינכרון מילות מפתח
Add an Enterprise Keywords column to this list and enable Keyword synchronization
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 43. מדויק: 43. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo