הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לשאת באחריות" לאנגלית

be held responsible
to account for
be held liable
to be held accountable
to take the fall
to take responsibility for
accept responsibility
fear of accountability
לא נוכל לשאת באחריות למעשיהם של המשכפלים.
We cannot be held responsible for the actions of the replicators.
אם מישהו צריך לשאת באחריות, זה אני.
If anybody should be held responsible, it's me.
ידעתי שהדרך היחידה שבה אוכל למצוא משמעות לחיי, הסיכוי היחידי בחיי, יהיה לשאת באחריות עליהם.
I knew the only way to find a meaning in my life... my only chance in life... would be to account for it.
הם עשויים לשאת באחריות במשך חצי מיליארדי דולרים.
They could be held liable for over half a billion dollars.
הלקוח שלך עדיין יכול לשאת באחריות.
Your client can still be held liable.
כשהיא מדוכאת, היא לא יכולה לשאת באחריות.
When she's depressed, she can't be held responsible.
לצערי, לפי חוקי המדינה, בית הספר צריך לשאת באחריות.
I'm afraid the law states that the school should be held responsible.
אך אם היא נגרמה בעקבות פעולה לא חוקית של מישהו אחר, החברה שלך לא יכולה לשאת באחריות לפשעים של אחרים.
But if it was caused by the illegal acts of someone else, your company cannot be held liable for the criminal acts of others.
יכולנו לשאת באחריות.
ולכן ברחת, ונתת לרובין לשאת באחריות.
So you ran, and you let Robyn take the fall.
איש לא יכול לשאת באחריות הזאת.
No one else can take on even you.
איש לא יכול לשאת באחריות הזאת.
No one else can take on that responsibility.
ואבות צריכים לשאת באחריות, קונור.
And daddies need to take responsibility, Connor.
זה משא כבד לשאת באחריות למשפחה כולה.
It's a real big burden, being responsible for a whole family.
בכוונתנו להסביר מדוע האירועים הללו קרו והאם הנאשם יכול לשאת באחריות פלילית.
We intend to explain why these events happened and whether the accused can be held criminally responsible.
או שיהיו השלכות שלא אוכל לשאת באחריות עליהן.
There'll be trouble I can't be responsible for.
וכמנכ"ל תעשיות ויין עליי לשאת באחריות לו.
And as CEO of Wayne Enterprises, I have to take responsibility for it.
אנחנו לא רוצים לשאת באחריות למותו של בן-אדם.
We, we don't want a man's death on our hands.
מה אם נצטרך לשאת באחריות על המעשים שלנו?
What if we're held to account for our actions?
נתת לו לשאת באחריות ולהיכנס לכלא.
You let him take the rap and go to prison.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 107. מדויק: 107. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo