הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לשאת נשק" לאנגלית

to bear arms
to carry a weapon
to carry a gun
to carry guns
to carry firearms
to carry a firearm
to carry weapons
carry a piece
have guns
amendment
אנחנו הגנה דיפלומטית בזכות החוקית שלנו לשאת נשק במדינה הזאת.
We're diplomatic protection within our legal right to bear arms in this country.
אני מעניק לך את הזכות לשאת נשק ולשפוט בצדק.
I give you the right to bear arms and the power to meet justice.
אינני חש בצורך לשאת נשק במקום הזה.
I do not feel the need to carry a weapon in this place.
אני לא חושב שיש לי אישור לשאת נשק כזה.
I don't think I technically have authorization to carry a weapon like that.
אנשינו ירגישו בטוחים יותר פחות להוטים לשאת נשק.
Our people would feel safer, less inclined to carry a gun.
שמעתי נכון שסוויטס מנסה לקבל אישור לשאת נשק?
Did I hear Sweets is trying to get certified to carry a gun?
אתה צריך להיות אדם מסוג מיוחד לשאת נשק כזה.
You need to be a special kind of person to carry a weapon like that.
באופן מאוד הגיוני, מותר לשאת נשק באמריקה.
Very sensibly, it is legal to carry a gun in America.
אתה כבר לא צריך את הסמכות לשאת נשק.
You no longer have the authority to carry a weapon.
החוקה מאפשרת להם את הזכות לשאת נשק.
The Constitution allows them the right to bear arms.
זה טאבו לשאת נשק בתוך הארמון.
It's taboo to bear arms in the palace.
זה התיקון שמבטיח את זכותם של הלקוחות שלי לשאת נשק.
That's the amendment that guarantees my customers' right to bear arms.
אני מתכוון לקבל אישור לשאת נשק ואני לא רוצה לדבר על זה.
I'm going to get certified to carry a weapon, and I don't want to talk about it anymore.
אסור לך לשאת נשק מכל סוג שהוא, גם סכין
You're not to carry a weapon of any kind, especially a knife.
ג'ים, זכותם של האנשים על-פי החוקה לשאת נשק.
Jim, people have a Constitutional right to bear arms.
אני מאמינה בברביקיו טוב, ריקודי שורות והזכות לשאת נשק.
I believe in good barbecue, the two-step, and the right to carry a gun.
אני מורשית לשאת נשק, אני יודעת אומנויות לחימה...
I'm licensed to carry a weapon, I know martial arts...
"אינך חייב לשאת נשק כדי להרוג מישהו".
"you don't have to carry a gun to kill someone".
ואני מוצא שזה מוזר כי מר אובמה חושב את עצמו חכם יותר מתומס ג'פרסון או ג'יימס מדיסון כשמדובר לזכותי לשאת נשק.
And I find it curious that Mr. Obama thinks himself wiser than Thomas Jefferson or James Madison when it comes to my right to bear arms.
אני רוצה שכל גבר וכל נער חזק שיכולים לשאת נשק להתכונן לקרב עם רדת הלילה.
I want every man and strong lad able to bear arms to be ready for battle by nightfall.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 178. מדויק: 178. זמן שחלף: 199 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo