הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לשכת" לאנגלית

Bureau of
Unemployment
welfare
OCS
CBl
VICA
of Staff
Recruiting
ABA

הצעות

40
36
הוזמנתי להרצות בפני התאחדות לשכת המדינה.
I've been invited to speak in front of the state bar association.
הוצבתי שם במשך 26 חודשים צבא ארה"ב לשכת גיוס
I was stationed over there for 26 months. UNITED STATES ARMY RECRUITING STATION
שאלות אלו מופקות על-ידי לשכת אשראי בהתבסס על מידע שבדוח האשראי האישי שלך.
These questions are generated by a credit bureau based on information on your personal credit report.
זה שבו הם מרצים בפני לשכת המדינה?
The one where they get to speak in front of the state bar?
לשכת בתי הכלא התקשרו אליי אתמול.
The Bureau of Prisons called me yesterday.
לא, אני לא נשארתי על סיור לשכת העיתונות.
No, I'm not staying for the Press Office tour.
סגן ראש לשכת מבצעים המיוחד במשטרת לוס אנג'לס
Deputy chief of the special operations bureau at the L.A.P.D.
ראש לשכת הנשיא הזמין אותו, ואת מחצית מוועדת המודיעין של הסנאט.
The President's Chief of Staff invited him and half the Senate Committee on Intelligence.
"למרות שאין ראיות לכך הפרת לשכת הפרוטוקול...
While there is no evidence to suggest a breach of Bureau protocol...
שניים מאנשי לשכת ראש הממשלה הואשמו בכך שמכרו מידע לספסרי רכוש.
Two members of the Prime Minister's office have been accused... of selling information to property speculators.
מדוע שאתה ואליסון לא תלכו אל לשכת השופט עכשיו?
Why don't you and Allison walk on to the judge's chambers right now?
יש לך שני ילדים תחת לשכת רווחה
You got 2 kids on welfare now.
אני צריך אותך כדי לקחת אותנו אל לשכת העיתונות.
I need you to take us to the Press Office.
"נפנה ישר אל לשכת הגיוס, נתגייס לצבא,
we will go straight down to the recruiting office, sign up for the army,
יום טוב, הייתה לשכת החקלאות של...
Good day, was the Chamber of Agriculture of...
אבא שלך הוא הגיבור של לשכת ציד המפלצות.
Your dad is the hero of the Monster Hunt Bureau.
החברה שלי מעצבת לשכת מנהלים עבור חברת טבק.
My firm's designing an executive lounge for a tobacco company.
ג'וני הובר מונה למנהל בפועל""של לשכת החקירות?
"Johnny Hoover appointed acting director of the Bureau of Investigations."
לשכת העיתון בלונדון שלחו את זה.
The Journal's bureau in London sent it through.
עכשיו, מילאנו עשה ראיון עם לשכת העיתונות.
Now, Milan did an interview with the press office.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 435. מדויק: 435. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo