הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לשלם את המחיר" לאנגלית

חפש את לשלם את המחיר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to pay the price
pay the penalty
to pay the piper
pay a price
paying the price
to pay the toll
the charges
אז הוא היה צריך לשלם את המחיר
So he had to pay the price.
טיאלק עמד לפניי, מחכה לשלם את המחיר על בגידתו
Teal'c was standing before me, waiting to pay the price of his betrayal,
היא אדם שובב והיא חייבת לשלם את המחיר
She is a naughty person, and she must pay the penalty.
תגיד לה לא לשלם את המחיר.
Tell her not to pay the piper.
[דרך רמקולים] הגענו זמן לשלם את המחיר!
[through speakers] It's time to pay the piper!
ועכשיו כל האחרים צריכים לשלם את המחיר.
Now everyone else has to pay the price.
וכעת, מישהו צריך לשלם את המחיר.
And now, someone has to pay the price.
הפסקתי גברים באותה הדרך, ואני מוכן לשלם את המחיר.
I've stopped men the same way, and I'm ready to pay the price.
היא צריכה לשלם את המחיר על שגרמה לך לבכות.
She has to pay the price for making you cry.
כולנו היינו אמורים לשלם את המחיר.
We were all going to pay the price.
אבל עכשיו הגיע הזמן לשלם את המחיר.
But now the time has come to pay the price.
אני מוכן לשלם את המחיר ולסיים עם זה.
I'm ready to pay the price and get this over with.
כה חבל שיהיה עליה לשלם את המחיר על עקשנותך.
Such a shame she has to pay the price for your stubbornness.
אבל אני גם רוצה להיות בטוח שהייתי מוכן לשלם את המחיר.
But I would also want to be sure that I was ready to pay the price.
עדיין צריך לשלם את המחיר על הדברים שעשית.
You still have to pay the price for the things you've done.
כולנו היה צריך לשלם את המחיר.
We've all had to pay the price.
השאלה היא, אתה מוכן לשלם את המחיר?
The question is, are you willing to pay the price?
כולנו מקבלים לשלם את המחיר על זה, קלרה
We all get to pay the price for it, Clara.
ואני מצטערת שהיית חייב לשלם את המחיר בעבור זה.
And I'm sorry you had to pay the price for that.
המז"פ מפשל תחת צ'יילדס ואני חייב לשלם את המחיר.
Crime lab screws up under Childs... I have to pay the price.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 219. מדויק: 219. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo