הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לשנות את שמה" לאנגלית

חפש את לשנות את שמה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
change the name
renamed
to change her name
rename the
אין אפשרות לשנות את שמה של קבוצת הנתונים (DataSet) למחרוזת ריקה.
Cannot change the name of the DataSet to an empty string.
האם אתה בטוח כי ברצונך לשנות את שמה של תיקיה זו המוגדרת לקריאה בלבד?
Are you sure you want to change the name of this read-only folder?
"{לא ניתן להעתיק, למחוק או לשנות את שמה של הקבוצה \""ללא קיבוץ\""}"
"{The \""No Group\"" group cannot be copied, renamed or deleted.}"
תיקיה זו מכילה קבצי תמיכה. לא ניתן להעביר את התיקיה, להעתיק אותה, לשנות את שמה או למחוק אותה.
This folder contains supporting files. It cannot be moved, copied, renamed, or deleted.
תגרום לאחת מהן לשנות את שמה לג'יליאן דה רייא.
Get one of them to change her name to Gillian de Raisx.
ולדעתך סברינה תסכים לשנות את שמה לשרונה?
And would Sabrina be willing to change her name to "Sharona"?
איך אתה יכול לשנות את שמה של תוכניתי מבלי לומר לי על כך?
How could you change the name of my show without telling me?
היא רוצה לשנות את שמה
She wants to change her name...
לא ניתן לשנות את שמה של תיקיה זו.
This folder cannot be renamed.
היא החליטה לשנות את שמה.
She decided to change her name.
היא רוצה לשנות את שמה אני יודע זאת, אבל אני גם.
She wants to change her name... I know that, but I also know she would call him for you.
בחר בפקודה שברצונך לשנות את שמה, הזן שם חדש ולחץ על Close.
Select a command to rename, enter a new name for it, and then click Close.
קבוצה זו הכרחית לפעולה של SharePoint. אין אפשרות למחוק אותה או לשנות את שמה.
This group is required for SharePoint to function. It cannot be deleted or renamed.
אין אפשרות לשנות את שמה של תיקייה סטנדרטית.
You cannot rename a standard folder.
אולי תוכלו לשנות את שמה ללוקמיה האירונית.
Maybe they can rename it Ironic leukemia.
אבל אם באמת יש עליה משהו, היא יכלה לשנות את שמה.
But if there was dirt on her, she could've changed her name.
כדי לשנות את שמה של הגדרת התמונה, שנה את התיאור, או שנה את המיקום ב - Microsoft Dynamics CRM שבו התמונות גלויות, בחר את ההגדרה ולאחר מכן לחץ על 'עריכת דוח'.
To rename the snapshot definition, modify the description, or modify where in Microsoft Dynamics CRM the snapshots are visible, select the definition and then click Edit Report.
אין אפשרות לשנות את שמה של קבוצת התפוצה כל עוד ממתינה עבורה בקשת יצירה או שינוי שם.
This distribution group cannot be renamed while there is a pending create or rename request for it.
כנראה שיש לו אחות, אבל קסטילו גרם לה לשנות את שמה כל כך אף אחד לא יכול למצוא אותה ולהשתמש בה נגדו בדרך כלשהי.
Apparently he has a sister, but Castillo made her change her name so nobody could find her and use her against him in some way.
למה היא הלכה כל כך רחוק, עד כדי לשנות את שמה למחוק את שימך?
Why'd she go so far as to change her name, erase yours?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 35. מדויק: 35. זמן שחלף: 72 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo