הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לשתף פעולה" לאנגלית

חפש את לשתף פעולה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to cooperate
cooperate
to collaborate
to play ball
to work together
to go along
to comply
to collude
cooperation
to play along
co-operate
to be cooperative
to partner
cooperating

הצעות

אם תגרמי לדוקטור הנרקומן הזה לשתף פעולה.
As long as you can get that junkie doctor to cooperate.
אני בטוח שהמעגל ישמח לשתף פעולה.
I'm sure the Circle will be glad to cooperate.
הלקוח מסכים לשתף פעולה עם האנליסט של Dell ולפעול בהתאם להנחיות שלו.
Customer agrees to cooperate with and follow the instructions given by the Dell Analyst.
המערב יכול להתחרות או לשתף פעולה.
The West can either compete or cooperate.
כל התכונות הללו מהעולם האמיתי שדיברתי עליהן עברו תירגום לתצורה טכנית מאוד מסויימת, ויש לנו מזל לשתף פעולה עם ETH Zurich כדי לפתח את האב-טיפוס הראשון.
So all these real life qualities that I talk about are sort of translated to a very specific technical configuration, and we were very lucky to collaborate with ETH Zurich to develop the first prototype.
דר"ג'ונס חשב שאולי שנטייתך תיה לא לשתף פעולה
Dr. Jonas thought you might be inclined not to cooperate.
האשה שהחליטה לשתף פעולה אומרת שהדמיון מצויין.
The woman who decided to cooperate, said the likeness is excellent.
את תידרשי לשתף פעולה עם הפרקליטות הצבאית
You will be required... to cooperate with JAG and N.I.S.
אמבר אמרה שהיא מוכנה לעשות הכול כדי לשתף פעולה עם החקירה.
Amber said she would do anything in order to cooperate with the investigation.
אז נודיע ללונדון שאתם מסרבים לשתף פעולה עם המשימה שלנו.
So we inform London that you are refusing to cooperate with our mission.
אני מצטער שבחרת שלא לשתף פעולה.
I'm sorry you chose not to cooperate.
הדרך היחידה לצאת מפה בחיים היא לשתף פעולה.
The only way to leave here alive is to cooperate.
הם הכחישו גישה וסירב לשתף פעולה.
They've denied access and refused to cooperate.
אתה לא באמת מאמין שאני הולכת לשתף פעולה איתך.
You can't possibly believe I'm going to cooperate with you.
האם זה נכון שהבלש טיימור היה בתחילה מסרב לשתף פעולה עם החקירה?
Is it true that Detective Taymor was initially reluctant to cooperate with the investigation?
הדבר הלוגי היחיד שאתה יכול לעשות הוא לשתף פעולה.
The only logical thing for you to do is cooperate.
אז, מיס רדינג את מתכוונת לשתף פעולה?
Now, Miss Redding, are you going to cooperate?
בחייך, בנאדם אני מנסה לשתף פעולה!
Come on, man! - I'm-I'm trying to cooperate.
אמר לך שהיה מוכן לשתף פעולה.
I told you I was ready to cooperate.
אם לשתף פעולה אני יכול לעשות שלך להישאר כאן טיפה יותר נוֹחַ.
If you cooperate I can make your stay here a tad more comfortable.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1476. מדויק: 1476. זמן שחלף: 183 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo