הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לשתף פעולה עם" לאנגלית

חפש את לשתף פעולה עם ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to cooperate with
to collaborate with
to partner with
to collude with
play along with
to play ball with
coordinate with
to go along with
collaborating with
be cooperating with
work together with
to throw in with
to work with
את תידרשי לשתף פעולה עם הפרקליטות הצבאית
You will be required... to cooperate with JAG and N.I.S.
אמבר אמרה שהיא מוכנה לעשות הכול כדי לשתף פעולה עם החקירה.
Amber said she would do anything in order to cooperate with the investigation.
כל התכונות הללו מהעולם האמיתי שדיברתי עליהן עברו תירגום לתצורה טכנית מאוד מסויימת, ויש לנו מזל לשתף פעולה עם ETH Zurich כדי לפתח את האב-טיפוס הראשון.
So all these real life qualities that I talk about are sort of translated to a very specific technical configuration, and we were very lucky to collaborate with ETH Zurich to develop the first prototype.
הלא אתה אמרת שאדון פליפה מוכן לשתף פעולה עם המועצה.
But you who said don Felipe was willing to collaborate with the Foundation.
אז נודיע ללונדון שאתם מסרבים לשתף פעולה עם המשימה שלנו.
So we inform London that you are refusing to cooperate with our mission.
האם זה נכון שהבלש טיימור היה בתחילה מסרב לשתף פעולה עם החקירה?
Is it true that Detective Taymor was initially reluctant to cooperate with the investigation?
אני מניח שאנשים פשוט אוהבים לשתף פעולה עם המשטרה.
I guess people just like to cooperate with the police.
כשג'ואי התנגד וסירב לשתף פעולה עם השוטרים, שלחתי יד
When Joey resisted and refused to cooperate with the officers,
אבא שלך מסרב לשתף פעולה עם הפרקליטים.
Your father is refusing to cooperate with the attorneys.
הייתי אומר שחוסר רצון לשתף פעולה עם המשטרה יספיק.
I'd say failure to cooperate with police is enough. I have cooperated.
ייעצת לה לא לשתף פעולה עם המשטרה?
Did you advise her not to cooperate with the police?
אני מזמין אותך לשתף פעולה עם החקירה.
I'm ordering you to cooperate with the investigation.
הסכמנו לשתף פעולה עם המתיישבים הזרים...
We had agreed to cooperate with the alien colonists.
כילד טוב אני מצפה ממנו לשתף פעולה עם המשטרה.
Well, as a good boy, I expect him to cooperate with the police.
את מבקשת ממני לשתף פעולה עם האף-בי-איי.
You're asking me to cooperate with the FBI.
בדיוק כדי שלא אצטרך לשתף פעולה עם אשתי.
Precisely not to have to cooperate with my wife.
הם הכריחו אותך לשתף פעולה עם השוד בכך שלקחו את בתך?
They forced you to cooperate with the bank robbery by taking your daughter.
לא, מאק'גי, הוא הולך לשתף פעולה עם לי.
No, McGee, he's going to cooperate with me.
האם את נשבעת לשתף פעולה עם בית-המשפט כמיטב יכולתך?
Do you swear to cooperate with the court as best you can?
אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הבנאדם הזה.
We need to cooperate with this man.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 271. מדויק: 271. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo