הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לתנאי השימוש" לאנגלית

to the terms of use
our terms and conditions
חשבון Microsoft זה עדיין לא הסכים לתנאי השימוש.
This Microsoft account hasn't yet agreed to the terms of use.
כל הפרסומים והשימוש בתוכן שבאתר זה כפופים לתנאי השימוש ולתנאי השירות של האתר.
All postings and use of the content on this site are subject to the Terms of Use and Terms of Service of the site.
הכל נמצא לתנאי השימוש...
על-ידי שימוש בקוד המוטבע, אתה מביע את הסכמתך לתנאי השימוש.
By using the embed code, you agree to the Terms of Use.
גם אתה הסכמת לתנאי השימוש של אייטונס?
You... you agreed to the iTunes terms and conditions too?
שימוש בקוד שלנו באתר האינטרנט שלך פירושו שאתה מסכים לתנאי השימוש שלנו
By using our code in your website you agree to our Terms of Use
השרת דורש שהמפרסם יסכים לתנאי השימוש החדשים. נא נסה לבצע את הפרסום שלך שוב לאחר סקירת תנאי השימוש החדשים.
The server requires that the publisher agree to the new Terms of Use. Please retry your publish after viewing the new Terms of Use.
אתה הסכמת לתנאי השימוש.
You agreed to the terms and conditions.
כשהורדת את עדכון האייטונס האחרון, קפץ לך חלון למסך שבו נשאלת אם אתה מסכים לתנאי השימוש,
A window on your screen popped up and asked if you agreed to our terms and conditions - you cliked 'agree'.
אם זה רציני אתה הסכמת לתנאי השימוש קראת את תנאי?
You agreed to the terms and conditions.
בין התכונות שמציע HBA זה: קצב העברת נתונים של 1600 מגה-בתים לשנייה (דופלקס מלא), 200,000 פעולות קלט/פלט בשנייה של יוזם ושל יעד לכל יציאה וניהול חשמל דינמי המתאים עצמו לתנאי השימוש המבוסס על טכנולוגיית StarPower.
Features of this HBA includes throughput of 1600 MBps (full-duplex), 200,000 initiator and target IOPS per port and StarPower technology based dynamic and adaptive power management.

תוצאות נוספות

משך החיים בפועל של תפעול מנורת המקרן ישתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ולדפוסי השימוש.
The actual operating life span of a projector lamp will vary according to operating conditions and usage patterns.
אורך חיי הסוללה משתנה, והוא עלול להיות קצר באופן משמעותי בהתאם לתצורה, לתוכנות, לאופן השימוש, לתנאי ההפעלה, להגדרות ניהול צריכת החשמל ולגורמים אחרים הקיימים במוצר שברשותך.
Battery life varies and may be significantly less depending on your product's configuration, software, usage, operating conditions, power management settings and other factors.
השימוש בתוכנית כפוף גם לתנאי הסכם השירות שלך וכן לתנאים והתניות המכירה.
The use of the program is also subject to the terms of your Service Agreement and Terms and Conditions of Sale.
הלקוח מסכים כי חידוש, שינוי, הרחבה או המשך השימוש בשירותים מעבר לתנאי הראשוני כפוף לתיאור השירות הנכון לאותו רגע אשר זמין לסקירה בכתובת.
Customer agrees that renewing, modifying, extending or continuing to utilize the Services beyond the initial term is subject to the then-current Service Description available for/servicecontracts.
השימוש בתוכנה כפוף לתנאי הסכם הרשיון למשתמש הקצה, אם קיים, המצורף לתוכנה או כלול בה ("הסכם רשיון").
Use of the Software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies or is included with the Software ("License Agreement").
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16. מדויק: 11. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo