הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לתקווה" לאנגלית

אתה אומר שזה מה שעומד לבוא לתקווה.
You're saying this is what's to come for hope.
עוד יש מקום לתקווה, גברת מק'נה.
There's still plenty of room for hope, Mrs. McKenna.
שהמוניטין שלו בגין יושר ואמת היו לסמל לתקווה
whose reputation for clarity and truth had become a symbol of hope...
חגים היו זמן לתקווה גם עבור רנדי.
The holidays were a time of hope for Randy, too.
הפחדת את הסיכוי היחיד שלי לתקווה!
You scared my only chance of hope!
אתה אולי מעוניין לדעת אבל אני ראיתי עוד סיבה לתקווה.
You might be interested to know that I've seen another reason for hope.
שם שכולם בכל מקום למדו להכיר כסמל לתקווה.
A name everyone, everywhere has come to know as a symbol of hope.
[בבקשה תהיו האור שלהם לתקווה]
[Please be their light of hope]
היום, יש לנו סיבה לתקווה"
Today, there is cause for hope.
ככל הנראה, נשים הן השוק העיקרי לתקווה.
Apparently, women are the main market for hope.
הוא סמל לתקווה, לא רק למדינתו, אלא לכל העולם.
He is a symbol of hope, not only for his country, but for the entire world.
לא ידעתי שיש חלק במוח המיועד לתקווה.
I didn't know there was a section of the brain just for hope.
זמן גבוה לתקווה להתחיל לעבוד על הגוף ולנסות להפוך את הדברים מסביב.
High time for Hope to begin working to the body and try to turn things around.
תראה, המכונית הזו היא לא בטוחה יותר לתקווה ומאן שלך הייתה.
Look, this car is no safer for Hope than your van was.
אולי אתה יכול לרמות, אותם עם הטריקים שלך אבל המלך זקן, ונואש לתקווה!
You may have deceived them with your tricks but the king is old and desperate for hope.
מה שאני מאמין הוא, אתה תעשה הבחירה הנכונה לתקווה.
What I believe is, you will make the right choice for hope.
כל שעה שהיא לא נמצאת זו סיבה לתקווה.
Every hour that she doesn't turn up is a reason for hope.
למעשה, המילה הלטינית לתקווה נמצאת בלב המילה שגשוג.
In fact, the Latin word for hope is at the heart of the word prosperity.
ומיתון, כמובן, אף הוא אינו בדיוק המתכון הנכון לתקווה, שאנחנו כל-כך עסוקים בלגלותה.
And recession, of course, isn't exactly a recipe for hope either, as we're busy finding out.
אם אנו מצפים זאבים לשים את חייהם על הקו לתקווה, אז מגיע להם
If we expect the wolves to put their lives On the line for hope, then they deserve
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 186. מדויק: 186. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo